תוצאות תחרויות מפורטות מ BridgeIL
הוראות לקבלת התוצאות ב SMS
מס. משחקסיבובשם המשחקמועדוןתאריך
22662 4 ימי שישי מרץ- פרס כספי !! אביבים27/03/2015
22956 2 גביע אמסלם , חמישי ערב אביבים26/03/2015
22822 4 תחרות חמישי אחה"צ מרץ אביבים26/03/2015
22812 4 חמישי בוקר -מרץ אביבים26/03/2015
22795 4 רביעי אחה"צ - מרץ אביבים25/03/2015
22782 4 תחרות רביעי בוקר מרץ אביבים25/03/2015
22758 4 שלישי אחה"צ - מרץ אביבים24/03/2015
22746 4 תחרות שלישי בוקר מרץ אביבים24/03/2015
22972 1 ברומטר 23/03 אביבים23/03/2015
22721 4 שני אחה"צ -מרץ אביבים23/03/2015
22714 4 תחרות שני בוקר מרץ אביבים23/03/2015
22693 4 תחרות ראשון אחה"צ מרץ אביבים22/03/2015
22682 4 ראשון ערב -מרץ אביבים22/03/2015
22675 4 ראשון בוקר -מרץ אביבים22/03/2015
22848 3 שבת אחה"צ - מרץ אביבים21/03/2015
22662 3 ימי שישי מרץ- פרס כספי !! אביבים20/03/2015
22956 1 גביע אמסלם , חמישי ערב אביבים19/03/2015
22822 3 תחרות חמישי אחה"צ מרץ אביבים19/03/2015
22812 3 חמישי בוקר -מרץ אביבים19/03/2015
22795 3 רביעי אחה"צ - מרץ אביבים18/03/2015
22782 3 תחרות רביעי בוקר מרץ אביבים18/03/2015
22758 3 שלישי אחה"צ - מרץ אביבים17/03/2015
22746 3 תחרות שלישי בוקר מרץ אביבים17/03/2015
22942 1 ברומטר 16/03 אביבים16/03/2015
22721 3 שני אחה"צ -מרץ אביבים16/03/2015
22714 3 תחרות שני בוקר מרץ אביבים16/03/2015
22693 3 תחרות ראשון אחה"צ מרץ אביבים15/03/2015
22682 3 ראשון ערב -מרץ אביבים15/03/2015
22675 3 ראשון בוקר -מרץ אביבים15/03/2015
22848 2 שבת אחה"צ - מרץ אביבים14/03/2015
22662 2 ימי שישי מרץ- פרס כספי !! אביבים13/03/2015
22822 2 תחרות חמישי אחה"צ מרץ אביבים12/03/2015
22812 2 חמישי בוקר -מרץ אביבים12/03/2015
22795 2 רביעי אחה"צ - מרץ אביבים11/03/2015
22782 2 תחרות רביעי בוקר מרץ אביבים11/03/2015
22758 2 שלישי אחה"צ - מרץ אביבים10/03/2015
22746 2 תחרות שלישי בוקר מרץ אביבים10/03/2015
22911 1 ברומטר 09/03 אביבים09/03/2015
22721 2 שני אחה"צ -מרץ אביבים09/03/2015
22714 2 תחרות שני בוקר מרץ אביבים09/03/2015
22871 1 סימולטנית מרץ 2015 - באביבים אביבים08/03/2015
22693 2 תחרות ראשון אחה"צ מרץ אביבים08/03/2015
22682 2 ראשון ערב -מרץ אביבים08/03/2015
22675 2 ראשון בוקר -מרץ אביבים08/03/2015
22848 1 שבת אחה"צ - מרץ אביבים07/03/2015
22662 1 ימי שישי מרץ- פרס כספי !! אביבים06/03/2015
22661 1 מסיבת פורים באביבים!!!! אביבים06/03/2015
22822 1 תחרות חמישי אחה"צ מרץ אביבים05/03/2015
22812 1 חמישי בוקר -מרץ אביבים05/03/2015
22795 1 רביעי אחה"צ - מרץ אביבים04/03/2015
22782 1 תחרות רביעי בוקר מרץ אביבים04/03/2015
22758 1 שלישי אחה"צ - מרץ אביבים03/03/2015
22746 1 תחרות שלישי בוקר מרץ אביבים03/03/2015
22737 1 ברומטר 02/03 אביבים02/03/2015
22721 1 שני אחה"צ -מרץ אביבים02/03/2015
22714 1 תחרות שני בוקר מרץ אביבים02/03/2015
22693 1 תחרות ראשון אחה"צ מרץ אביבים01/03/2015
22682 1 ראשון ערב -מרץ אביבים01/03/2015
22675 1 ראשון בוקר -מרץ אביבים01/03/2015
22563 4 שבת אחה"צ - פברואר אביבים28/02/2015
22559 4 שישי אחה"צ - פברואר - פרס כספי!! אביבים27/02/2015
22541 4 חמישי אחר הצהריים פברואר אביבים26/02/2015
22534 4 חמישי בוקר - פברואר אביבים26/02/2015
22521 4 רביעי אחה"צ - פברואר אביבים25/02/2015
22513 4 תחרות רביעי בוקר פברואר אביבים25/02/2015
22497 4 תחרות שלישי אחה"צ פברואר אביבים24/02/2015
22487 4 תחרות שלישי בוקר פברואר אביבים24/02/2015
22469 4 שני אחה"צ - פברואר אביבים23/02/2015
22463 4 תחרות שני בוקר פברואר אביבים23/02/2015
22465 4 ראשון ערב -פברואר אביבים22/02/2015
22450 4 תחרות ראשון אחה"צ פברואר אביבים22/02/2015
22425 4 ראשון בוקר - פברואר אביבים22/02/2015
22563 3 שבת אחה"צ - פברואר אביבים21/02/2015
22559 3 שישי אחה"צ - פברואר - פרס כספי!! אביבים20/02/2015
22541 3 חמישי אחר הצהריים פברואר אביבים19/02/2015
22534 3 חמישי בוקר - פברואר אביבים19/02/2015
22521 3 רביעי אחה"צ - פברואר אביבים18/02/2015
22513 3 תחרות רביעי בוקר פברואר אביבים18/02/2015
22497 3 תחרות שלישי אחה"צ פברואר אביבים17/02/2015
22487 3 תחרות שלישי בוקר פברואר אביבים17/02/2015
22616 1 ברומטר 16/02 אביבים16/02/2015
22469 3 שני אחה"צ - פברואר אביבים16/02/2015
22463 3 תחרות שני בוקר פברואר אביבים16/02/2015
22465 3 ראשון ערב -פברואר אביבים15/02/2015
22450 3 תחרות ראשון אחה"צ פברואר אביבים15/02/2015
22425 3 ראשון בוקר - פברואר אביבים15/02/2015
22563 2 שבת אחה"צ - פברואר אביבים14/02/2015
22559 2 שישי אחה"צ - פברואר - פרס כספי!! אביבים13/02/2015
22541 2 חמישי אחר הצהריים פברואר אביבים12/02/2015
22534 2 חמישי בוקר - פברואר אביבים12/02/2015
22521 2 רביעי אחה"צ - פברואר אביבים11/02/2015
22513 2 תחרות רביעי בוקר פברואר אביבים11/02/2015
22497 2 תחרות שלישי אחה"צ פברואר אביבים10/02/2015
22487 2 תחרות שלישי בוקר פברואר אביבים10/02/2015
22469 2 שני אחה"צ - פברואר אביבים09/02/2015
22463 2 תחרות שני בוקר פברואר אביבים09/02/2015
22465 2 ראשון ערב -פברואר אביבים08/02/2015
22450 2 תחרות ראשון אחה"צ פברואר אביבים08/02/2015
22425 2 ראשון בוקר - פברואר אביבים08/02/2015
22563 1 שבת אחה"צ - פברואר אביבים07/02/2015
22559 1 שישי אחה"צ - פברואר - פרס כספי!! אביבים06/02/2015
22541 1 חמישי אחר הצהריים פברואר אביבים05/02/2015
22534 1 חמישי בוקר - פברואר אביבים05/02/2015
22521 1 רביעי אחה"צ - פברואר אביבים04/02/2015
22513 1 תחרות רביעי בוקר פברואר אביבים04/02/2015
22497 1 תחרות שלישי אחה"צ פברואר אביבים03/02/2015
22487 1 תחרות שלישי בוקר פברואר אביבים03/02/2015
22469 1 שני אחה"צ - פברואר אביבים02/02/2015
22463 1 תחרות שני בוקר פברואר אביבים02/02/2015
22465 1 ראשון ערב -פברואר אביבים01/02/2015
22450 1 תחרות ראשון אחה"צ פברואר אביבים01/02/2015
22425 1 ראשון בוקר - פברואר אביבים01/02/2015
22210 4 שני בוקר - ינואר אביבים26/01/2015
22210 3 שני בוקר - ינואר אביבים19/01/2015
22210 2 שני בוקר - ינואר אביבים12/01/2015
22210 1 שני בוקר - ינואר אביבים05/01/2015