תוצאות תחרויות מפורטות מ BridgeIL
הוראות לקבלת התוצאות ב SMS
מס. משחקסיבובשם המשחקמועדוןתאריך
22795 1 רביעי אחה"צ - מרץ אביבים04/03/2015
22782 1 תחרות רביעי בוקר מרץ אביבים04/03/2015
22758 1 שלישי אחה"צ - מרץ אביבים03/03/2015
22746 1 תחרות שלישי בוקר מרץ אביבים03/03/2015
22737 1 ברומטר 02/03 אביבים02/03/2015
22721 1 שני אחה"צ -מרץ אביבים02/03/2015
22714 1 תחרות שני בוקר מרץ אביבים02/03/2015
22693 1 תחרות ראשון אחה"צ מרץ אביבים01/03/2015
22682 1 ראשון ערב -מרץ אביבים01/03/2015
22675 1 ראשון בוקר -מרץ אביבים01/03/2015
22563 4 שבת אחה"צ - פברואר אביבים28/02/2015
22559 4 שישי אחה"צ - פברואר - פרס כספי!! אביבים27/02/2015
22541 4 חמישי אחר הצהריים פברואר אביבים26/02/2015
22534 4 חמישי בוקר - פברואר אביבים26/02/2015
22521 4 רביעי אחה"צ - פברואר אביבים25/02/2015
22513 4 תחרות רביעי בוקר פברואר אביבים25/02/2015
22497 4 תחרות שלישי אחה"צ פברואר אביבים24/02/2015
22487 4 תחרות שלישי בוקר פברואר אביבים24/02/2015
22469 4 שני אחה"צ - פברואר אביבים23/02/2015
22463 4 תחרות שני בוקר פברואר אביבים23/02/2015
22465 4 ראשון ערב -פברואר אביבים22/02/2015
22450 4 תחרות ראשון אחה"צ פברואר אביבים22/02/2015
22425 4 ראשון בוקר - פברואר אביבים22/02/2015
22563 3 שבת אחה"צ - פברואר אביבים21/02/2015
22559 3 שישי אחה"צ - פברואר - פרס כספי!! אביבים20/02/2015
22541 3 חמישי אחר הצהריים פברואר אביבים19/02/2015
22534 3 חמישי בוקר - פברואר אביבים19/02/2015
22521 3 רביעי אחה"צ - פברואר אביבים18/02/2015
22513 3 תחרות רביעי בוקר פברואר אביבים18/02/2015
22497 3 תחרות שלישי אחה"צ פברואר אביבים17/02/2015
22487 3 תחרות שלישי בוקר פברואר אביבים17/02/2015
22616 1 ברומטר 16/02 אביבים16/02/2015
22469 3 שני אחה"צ - פברואר אביבים16/02/2015
22463 3 תחרות שני בוקר פברואר אביבים16/02/2015
22465 3 ראשון ערב -פברואר אביבים15/02/2015
22450 3 תחרות ראשון אחה"צ פברואר אביבים15/02/2015
22425 3 ראשון בוקר - פברואר אביבים15/02/2015
22563 2 שבת אחה"צ - פברואר אביבים14/02/2015
22559 2 שישי אחה"צ - פברואר - פרס כספי!! אביבים13/02/2015
22541 2 חמישי אחר הצהריים פברואר אביבים12/02/2015
22534 2 חמישי בוקר - פברואר אביבים12/02/2015
22521 2 רביעי אחה"צ - פברואר אביבים11/02/2015
22513 2 תחרות רביעי בוקר פברואר אביבים11/02/2015
22497 2 תחרות שלישי אחה"צ פברואר אביבים10/02/2015
22487 2 תחרות שלישי בוקר פברואר אביבים10/02/2015
22579 1 ברומטר 09/02 אביבים09/02/2015
22469 2 שני אחה"צ - פברואר אביבים09/02/2015
22463 2 תחרות שני בוקר פברואר אביבים09/02/2015
22465 2 ראשון ערב -פברואר אביבים08/02/2015
22458 2 אליפות ת"א לזוגות גמר B אביבים08/02/2015
22457 2 אליפות ת"א לזוגות גמר A אביבים08/02/2015
22450 2 תחרות ראשון אחה"צ פברואר אביבים08/02/2015
22425 2 ראשון בוקר - פברואר אביבים08/02/2015
22563 1 שבת אחה"צ - פברואר אביבים07/02/2015
22559 1 שישי אחה"צ - פברואר - פרס כספי!! אביבים06/02/2015
22541 1 חמישי אחר הצהריים פברואר אביבים05/02/2015
22534 1 חמישי בוקר - פברואר אביבים05/02/2015
22521 1 רביעי אחה"צ - פברואר אביבים04/02/2015
22513 1 תחרות רביעי בוקר פברואר אביבים04/02/2015
22497 1 תחרות שלישי אחה"צ פברואר אביבים03/02/2015
22487 1 תחרות שלישי בוקר פברואר אביבים03/02/2015
22483 1 ברומטר 02/02 אביבים02/02/2015
22469 1 שני אחה"צ - פברואר אביבים02/02/2015
22463 1 תחרות שני בוקר פברואר אביבים02/02/2015
22465 1 ראשון ערב -פברואר אביבים01/02/2015
22458 1 אליפות ת"א לזוגות גמר B אביבים01/02/2015
22457 1 אליפות ת"א לזוגות גמר A אביבים01/02/2015
22450 1 תחרות ראשון אחה"צ פברואר אביבים01/02/2015
22425 1 ראשון בוקר - פברואר אביבים01/02/2015
22150 5 שבת אחה"צ - ינואר אביבים31/01/2015
22146 5 שישי אחה"צ -ינואר - פרס כספי!! אביבים30/01/2015
22122 5 תחרות חמישי אחה"צ ינואר אביבים29/01/2015
22107 5 חמישי בוקר - ינואר אביבים29/01/2015
22275 4 רביעי אחה"צ - ינואר אביבים28/01/2015
22270 4 תחרות רביעי בוקר ינואר אביבים28/01/2015
22255 4 שלישי אחה"צ ינואר אביבים27/01/2015
22241 4 תחרות שלישי בוקר ינואר אביבים27/01/2015
22391 1 ברומטר 26/01 אביבים26/01/2015
22211 4 שני אחה"צ - ינואר אביבים26/01/2015
22210 4 שני בוקר - ינואר אביבים26/01/2015
22384 1 חצי גמר אליפות ת"א לזוגות - בית ב אביבים25/01/2015
22383 1 חצי גמר אליפות ת"א לזוגות - בית א אביבים25/01/2015
22199 4 ראשון ערב - ינואר אביבים25/01/2015
22178 4 ראשון אחה"צ - ינואר אביבים25/01/2015
22169 4 ראשון בוקר - ינואר אביבים25/01/2015
22150 4 שבת אחה"צ - ינואר אביבים24/01/2015
22146 4 שישי אחה"צ -ינואר - פרס כספי!! אביבים23/01/2015
22122 4 תחרות חמישי אחה"צ ינואר אביבים22/01/2015
22107 4 חמישי בוקר - ינואר אביבים22/01/2015
22275 3 רביעי אחה"צ - ינואר אביבים21/01/2015
22270 3 תחרות רביעי בוקר ינואר אביבים21/01/2015
22255 3 שלישי אחה"צ ינואר אביבים20/01/2015
22241 3 תחרות שלישי בוקר ינואר אביבים20/01/2015
22211 3 שני אחה"צ - ינואר אביבים19/01/2015
22210 3 שני בוקר - ינואר אביבים19/01/2015
22199 3 ראשון ערב - ינואר אביבים18/01/2015
22178 3 ראשון אחה"צ - ינואר אביבים18/01/2015
22169 3 ראשון בוקר - ינואר אביבים18/01/2015
22150 3 שבת אחה"צ - ינואר אביבים17/01/2015
22146 3 שישי אחה"צ -ינואר - פרס כספי!! אביבים16/01/2015
22122 3 תחרות חמישי אחה"צ ינואר אביבים15/01/2015
22107 3 חמישי בוקר - ינואר אביבים15/01/2015
22275 2 רביעי אחה"צ - ינואר אביבים14/01/2015
22270 2 תחרות רביעי בוקר ינואר אביבים14/01/2015
22255 2 שלישי אחה"צ ינואר אביבים13/01/2015
22241 2 תחרות שלישי בוקר ינואר אביבים13/01/2015
22211 2 שני אחה"צ - ינואר אביבים12/01/2015
22210 2 שני בוקר - ינואר אביבים12/01/2015
22199 2 ראשון ערב - ינואר אביבים11/01/2015
22178 2 ראשון אחה"צ - ינואר אביבים11/01/2015
22169 2 ראשון בוקר - ינואר אביבים11/01/2015
22150 2 שבת אחה"צ - ינואר אביבים10/01/2015
22146 2 שישי אחה"צ -ינואר - פרס כספי!! אביבים09/01/2015
22122 2 תחרות חמישי אחה"צ ינואר אביבים08/01/2015
22107 2 חמישי בוקר - ינואר אביבים08/01/2015
22275 1 רביעי אחה"צ - ינואר אביבים07/01/2015
22270 1 תחרות רביעי בוקר ינואר אביבים07/01/2015
22255 1 שלישי אחה"צ ינואר אביבים06/01/2015
22241 1 תחרות שלישי בוקר ינואר אביבים06/01/2015
22211 1 שני אחה"צ - ינואר אביבים05/01/2015
22210 1 שני בוקר - ינואר אביבים05/01/2015
22199 1 ראשון ערב - ינואר אביבים04/01/2015
22178 1 ראשון אחה"צ - ינואר אביבים04/01/2015
22169 1 ראשון בוקר - ינואר אביבים04/01/2015
22150 1 שבת אחה"צ - ינואר אביבים03/01/2015
22146 1 שישי אחה"צ -ינואר - פרס כספי!! אביבים02/01/2015
22122 1 תחרות חמישי אחה"צ ינואר אביבים01/01/2015
22107 1 חמישי בוקר - ינואר אביבים01/01/2015