תוצאות תחרויות מפורטות מ BridgeIL
הוראות לקבלת התוצאות ב SMS
מס. משחקסיבובשם המשחקמועדוןתאריך
23312 4 ראשון אחה"צ - מאי אביבים24/05/2015
23282 4 שבת אחה"צ - מאי אביבים23/05/2015
23271 4 שישי אחה"צ - פרס כספי ! ! ! אביבים22/05/2015
23465 3 גביע אמסלם - פרסים כספיים 600 ש"ח ! ! ! אביבים21/05/2015
23463 3 חמישי אחה"צ - מאי אביבים21/05/2015
23450 3 חמישי בוקר - מאי אביבים21/05/2015
23427 3 רביעי אחה"צ - חודש מאי אביבים20/05/2015
23419 3 רביעי בוקר - מאי אביבים20/05/2015
23400 3 תחרות שלישי אחה"צ מאי אביבים19/05/2015
23386 3 תחרות שלישי בוקר מאי אביבים19/05/2015
23528 1 ברומטר 18/05 אביבים18/05/2015
23363 3 שני אחה"צ - מאי אביבים18/05/2015
23352 3 שני בוקר - מאי אביבים18/05/2015
23359 3 ראשון ערב-מאי אביבים17/05/2015
23312 3 ראשון אחה"צ - מאי אביבים17/05/2015
23297 3 ראשון בוקר - מאי אביבים17/05/2015
23282 3 שבת אחה"צ - מאי אביבים16/05/2015
23271 3 שישי אחה"צ - פרס כספי ! ! ! אביבים15/05/2015
23465 2 גביע אמסלם - פרסים כספיים 600 ש"ח ! ! ! אביבים14/05/2015
23463 2 חמישי אחה"צ - מאי אביבים14/05/2015
23450 2 חמישי בוקר - מאי אביבים14/05/2015
23427 2 רביעי אחה"צ - חודש מאי אביבים13/05/2015
23419 2 רביעי בוקר - מאי אביבים13/05/2015
23400 2 תחרות שלישי אחה"צ מאי אביבים12/05/2015
23386 2 תחרות שלישי בוקר מאי אביבים12/05/2015
23503 1 ברומטר 11/05 אביבים11/05/2015
23363 2 שני אחה"צ - מאי אביבים11/05/2015
23352 2 שני בוקר - מאי אביבים11/05/2015
23359 2 ראשון ערב-מאי אביבים10/05/2015
23312 2 ראשון אחה"צ - מאי אביבים10/05/2015
23297 2 ראשון בוקר - מאי אביבים10/05/2015
23282 2 שבת אחה"צ - מאי אביבים09/05/2015
23271 2 שישי אחה"צ - פרס כספי ! ! ! אביבים08/05/2015
23268 2 אליפות המועדון 2015 אביבים08/05/2015
23465 1 גביע אמסלם - פרסים כספיים 600 ש"ח ! ! ! אביבים07/05/2015
23463 1 חמישי אחה"צ - מאי אביבים07/05/2015
23450 1 חמישי בוקר - מאי אביבים07/05/2015
23427 1 רביעי אחה"צ - חודש מאי אביבים06/05/2015
23419 1 רביעי בוקר - מאי אביבים06/05/2015
23400 1 תחרות שלישי אחה"צ מאי אביבים05/05/2015
23386 1 תחרות שלישי בוקר מאי אביבים05/05/2015
23377 1 ברומטר 04/05 אביבים04/05/2015
23363 1 שני אחה"צ - מאי אביבים04/05/2015
23352 1 שני בוקר - מאי אביבים04/05/2015
23359 1 ראשון ערב-מאי אביבים03/05/2015
23324 1 סימולטנית מאי 2015 באביבים אביבים03/05/2015
23312 1 ראשון אחה"צ - מאי אביבים03/05/2015
23297 1 ראשון בוקר - מאי אביבים03/05/2015
23282 1 שבת אחה"צ - מאי אביבים02/05/2015
23271 1 שישי אחה"צ - פרס כספי ! ! ! אביבים01/05/2015
23268 1 אליפות המועדון 2015 אביבים01/05/2015
23052 5 חמישי אחה"צ - אפריל אביבים30/04/2015
23039 4 חמישי בוקר - אפריל אביבים30/04/2015
22956 6 גביע אמסלם , חמישי ערב אביבים30/04/2015
23025 5 רביעי אחה"צ - אפריל אביבים29/04/2015
23015 5 רביעי בוקר - אפריל אביבים29/04/2015
23133 4 שלישי אחה"צ - אפריל אביבים28/04/2015
23128 4 שלישי בוקר - אפריל אביבים28/04/2015
23242 1 ברומטר 27/04 אביבים27/04/2015
23114 4 שני אחה"צ - אפריל אביבים27/04/2015
23107 4 שני בוקר - אפריל אביבים27/04/2015
23092 4 ראשון ערב-אפריל אביבים26/04/2015
23091 4 ראשון אחה"צ - אפריל אביבים26/04/2015
23080 4 ראשון בוקר - אפריל אביבים26/04/2015
23070 4 שבת אחה"צ - אפריל אביבים25/04/2015
23147 3 ימי שישי אפריל אפריל - פרס כספי !! אביבים24/04/2015
23216 1 גביע אחוזת צהלה אביבים23/04/2015
23052 4 חמישי אחה"צ - אפריל אביבים23/04/2015
22956 5 גביע אמסלם , חמישי ערב אביבים23/04/2015
23025 4 רביעי אחה"צ - אפריל אביבים22/04/2015
23015 4 רביעי בוקר - אפריל אביבים22/04/2015
23133 3 שלישי אחה"צ - אפריל אביבים21/04/2015
23128 3 שלישי בוקר - אפריל אביבים21/04/2015
23211 1 ברומטר 20/04 אביבים20/04/2015
23114 3 שני אחה"צ - אפריל אביבים20/04/2015
23107 3 שני בוקר - אפריל אביבים20/04/2015
23092 3 ראשון ערב-אפריל אביבים19/04/2015
23091 3 ראשון אחה"צ - אפריל אביבים19/04/2015
23080 3 ראשון בוקר - אפריל אביבים19/04/2015
23070 3 שבת אחה"צ - אפריל אביבים18/04/2015
23147 2 ימי שישי אפריל אפריל - פרס כספי !! אביבים17/04/2015
23052 3 חמישי אחה"צ - אפריל אביבים16/04/2015
23039 3 חמישי בוקר - אפריל אביבים16/04/2015
22956 4 גביע אמסלם , חמישי ערב אביבים16/04/2015
23025 3 רביעי אחה"צ - אפריל אביבים15/04/2015
23015 3 רביעי בוקר - אפריל אביבים15/04/2015
23133 2 שלישי אחה"צ - אפריל אביבים14/04/2015
23128 2 שלישי בוקר - אפריל אביבים14/04/2015
23114 2 שני אחה"צ - אפריל אביבים13/04/2015
23107 2 שני בוקר - אפריל אביבים13/04/2015
23092 2 ראשון ערב-אפריל אביבים12/04/2015
23091 2 ראשון אחה"צ - אפריל אביבים12/04/2015
23080 2 ראשון בוקר - אפריל אביבים12/04/2015
23070 2 שבת אחה"צ - אפריל אביבים11/04/2015
23147 1 ימי שישי אפריל אפריל - פרס כספי !! אביבים10/04/2015
23052 2 חמישי אחה"צ - אפריל אביבים09/04/2015
23039 2 חמישי בוקר - אפריל אביבים09/04/2015
23025 2 רביעי אחה"צ - אפריל אביבים08/04/2015
23015 2 רביעי בוקר - אפריל אביבים08/04/2015
23133 1 שלישי אחה"צ - אפריל אביבים07/04/2015
23128 1 שלישי בוקר - אפריל אביבים07/04/2015
23114 1 שני אחה"צ - אפריל אביבים06/04/2015
23107 1 שני בוקר - אפריל אביבים06/04/2015
23092 1 ראשון ערב-אפריל אביבים05/04/2015
23091 1 ראשון אחה"צ - אפריל אביבים05/04/2015
23080 1 ראשון בוקר - אפריל אביבים05/04/2015
23070 1 שבת אחה"צ - אפריל אביבים04/04/2015
23052 1 חמישי אחה"צ - אפריל אביבים02/04/2015
23039 1 חמישי בוקר - אפריל אביבים02/04/2015
22956 3 גביע אמסלם , חמישי ערב אביבים02/04/2015
23025 1 רביעי אחה"צ - אפריל אביבים01/04/2015
23015 1 רביעי בוקר - אפריל אביבים01/04/2015
22956 2 גביע אמסלם , חמישי ערב אביבים26/03/2015
22956 1 גביע אמסלם , חמישי ערב אביבים19/03/2015