תוצאות תחרויות מפורטות מ BridgeIL
הוראות לקבלת התוצאות ב SMS
מס. משחקסיבובשם המשחקמועדוןתאריך
26705 4 חמישי ערב - פרסים כספיים - חודש מאי אביבים26/05/2016
26697 4 תחרות חמישי אחה"צ מאי אביבים26/05/2016
26686 3 חמישי בוקר - מאי אביבים26/05/2016
26677 4 רביעי אחה"צ - חודש מאי אביבים25/05/2016
26668 4 רביעי בוקר - מאי אביבים25/05/2016
26648 4 תחרות שלישי אחה"צ מאי אביבים24/05/2016
26639 4 תחרות שלישי בוקר מאי אביבים24/05/2016
26824 1 $$$ ברומטר 23/05 פרס כספי מוגדל $$$ אביבים23/05/2016
26615 4 שני אחה"צ - מאי אביבים23/05/2016
26608 4 תחרות שני בוקר מאי אביבים23/05/2016
26600 4 ראשון ערב - מאי אביבים22/05/2016
26595 4 תחרות ראשון אחה"צ מאי אביבים22/05/2016
26579 4 ראשון בוקר - מאי אביבים22/05/2016
26720 3 שבת אחה"צ - מאי אביבים21/05/2016
26712 3 $ $ $ שישי אחה"צ - פרס כספי $ $ $ אביבים20/05/2016
26705 3 חמישי ערב - פרסים כספיים - חודש מאי אביבים19/05/2016
26697 3 תחרות חמישי אחה"צ מאי אביבים19/05/2016
26686 2 חמישי בוקר - מאי אביבים19/05/2016
26677 3 רביעי אחה"צ - חודש מאי אביבים18/05/2016
26668 3 רביעי בוקר - מאי אביבים18/05/2016
26648 3 תחרות שלישי אחה"צ מאי אביבים17/05/2016
26639 3 תחרות שלישי בוקר מאי אביבים17/05/2016
26788 1 $$$ ברומטר 16/05 פרס כספי מוגדל $$$ אביבים16/05/2016
26615 3 שני אחה"צ - מאי אביבים16/05/2016
26608 3 תחרות שני בוקר מאי אביבים16/05/2016
26765 1 סימולטנית מאי באביבים אביבים15/05/2016
26600 3 ראשון ערב - מאי אביבים15/05/2016
26595 3 תחרות ראשון אחה"צ מאי אביבים15/05/2016
26579 3 ראשון בוקר - מאי אביבים15/05/2016
26742 3 נופשון דן קיסריה אביבים14/05/2016
26720 2 שבת אחה"צ - מאי אביבים14/05/2016
26742 2 נופשון דן קיסריה אביבים13/05/2016
26712 2 $ $ $ שישי אחה"צ - פרס כספי $ $ $ אביבים13/05/2016
26743 1 גביע אחוזת צהלה אביבים12/05/2016
26742 1 נופשון דן קיסריה אביבים12/05/2016
26705 2 חמישי ערב - פרסים כספיים - חודש מאי אביבים12/05/2016
26697 2 תחרות חמישי אחה"צ מאי אביבים12/05/2016
26677 2 רביעי אחה"צ - חודש מאי אביבים11/05/2016
26668 2 רביעי בוקר - מאי אביבים11/05/2016
26648 2 תחרות שלישי אחה"צ מאי אביבים10/05/2016
26639 2 תחרות שלישי בוקר מאי אביבים10/05/2016
26738 1 $$$ ברומטר 09/05 פרס כספי מוגדל $$$ אביבים09/05/2016
26615 2 שני אחה"צ - מאי אביבים09/05/2016
26608 2 תחרות שני בוקר מאי אביבים09/05/2016
26600 2 ראשון ערב - מאי אביבים08/05/2016
26595 2 תחרות ראשון אחה"צ מאי אביבים08/05/2016
26579 2 ראשון בוקר - מאי אביבים08/05/2016
26720 1 שבת אחה"צ - מאי אביבים07/05/2016
26712 1 $ $ $ שישי אחה"צ - פרס כספי $ $ $ אביבים06/05/2016
26705 1 חמישי ערב - פרסים כספיים - חודש מאי אביבים05/05/2016
26697 1 תחרות חמישי אחה"צ מאי אביבים05/05/2016
26686 1 חמישי בוקר - מאי אביבים05/05/2016
26677 1 רביעי אחה"צ - חודש מאי אביבים04/05/2016
26668 1 רביעי בוקר - מאי אביבים04/05/2016
26648 1 תחרות שלישי אחה"צ מאי אביבים03/05/2016
26639 1 תחרות שלישי בוקר מאי אביבים03/05/2016
26615 1 שני אחה"צ - מאי אביבים02/05/2016
26608 1 תחרות שני בוקר מאי אביבים02/05/2016
26600 1 ראשון ערב - מאי אביבים01/05/2016
26595 1 תחרות ראשון אחה"צ מאי אביבים01/05/2016
26579 1 ראשון בוקר - מאי אביבים01/05/2016