תוצאות תחרויות מפורטות מ BridgeIL
הוראות לקבלת התוצאות ב SMS
מס. משחקסיבובשם המשחקמועדוןתאריך
25889 2 חמישי בוקר - פברואר אביבים11/02/2016
25872 2 רביעי אחה"צ - פברואר אביבים10/02/2016
25871 2 תחרות רביעי בוקר פברואר אביבים10/02/2016
25849 2 תחרות שלישי אחה"צ פברואר אביבים09/02/2016
25840 2 תחרות שלישי בוקר פברואר אביבים09/02/2016
25960 1 $$$ ברומטר 08-02 פרס כספי מוגדל $$$ אביבים08/02/2016
25815 2 שני אחה"צ - פברואר אביבים08/02/2016
25813 2 שני בוקר - פברואר אביבים08/02/2016
25953 1 ראשון ערב- פברואר אביבים07/02/2016
25943 1 ראשון אחה"צ - פברואר אביבים07/02/2016
25927 1 ראשון בוקר - פברואר אביבים07/02/2016
25923 1 שבת אחה"צ - פברואר אביבים06/02/2016
25920 1 $ $ $ - שישי אחה"צ פרס כספי - $ $ $ אביבים05/02/2016
25901 1 חמישי ערב - 600 ש"ח פרסים אביבים04/02/2016
25898 1 חמישי אחה"צ - פברואר אביבים04/02/2016
25889 1 חמישי בוקר - פברואר אביבים04/02/2016
25872 1 רביעי אחה"צ - פברואר אביבים03/02/2016
25871 1 תחרות רביעי בוקר פברואר אביבים03/02/2016
25849 1 תחרות שלישי אחה"צ פברואר אביבים02/02/2016
25840 1 תחרות שלישי בוקר פברואר אביבים02/02/2016
25833 1 $$$ ברומטר 01-02 פרס כספי מוגדל $$$ אביבים01/02/2016
25815 1 שני אחה"צ - פברואר אביבים01/02/2016
25813 1 שני בוקר - פברואר אביבים01/02/2016
25561 5 ראשון ערב-דצמבר אביבים31/01/2016
25551 5 תחרות ראשון אחה"צ ינואר אביבים31/01/2016
25541 5 ראשון בוקר - ינואר אביבים31/01/2016
25798 3 נופשון רויאל ים המלח אביבים30/01/2016
25512 5 שבת אחה"צ - ינואר אביבים30/01/2016
25509 5 $$$ שישי אחה"צ - ינואר $$$ אביבים30/01/2016
25799 1 ארצית במועדון אביבים אביבים29/01/2016
25798 2 נופשון רויאל ים המלח אביבים29/01/2016
25798 1 נופשון רויאל ים המלח אביבים28/01/2016
25692 4 חמישי אחה"צ - ינואר אביבים28/01/2016
25690 4 חמישי ערב - אמסלם - פרסים כספיים אביבים28/01/2016
25669 4 חמישי בוקר - ינואר אביבים28/01/2016
25655 4 רביעי אחה"צ - ינואר אביבים27/01/2016
25646 4 תחרות רביעי בוקר ינואר אביבים27/01/2016
25625 4 תחרות שלישי אחה"צ ינואר אביבים26/01/2016
25613 4 תחרות שלישי בוקר ינואר אביבים26/01/2016
25785 1 $$$ ברומטר 25-01 פרס כספי מוגדל $$$ אביבים25/01/2016
25581 4 שני אחה"צ - ינואר אביבים25/01/2016
25574 4 תחרות שני בוקר ינואר אביבים25/01/2016
25561 4 ראשון ערב-דצמבר אביבים24/01/2016
25551 4 תחרות ראשון אחה"צ ינואר אביבים24/01/2016
25541 4 ראשון בוקר - ינואר אביבים24/01/2016
25512 4 שבת אחה"צ - ינואר אביבים23/01/2016
25509 4 $$$ שישי אחה"צ - ינואר $$$ אביבים23/01/2016
25692 3 חמישי אחה"צ - ינואר אביבים21/01/2016
25690 3 חמישי ערב - אמסלם - פרסים כספיים אביבים21/01/2016
25669 3 חמישי בוקר - ינואר אביבים21/01/2016
25655 3 רביעי אחה"צ - ינואר אביבים20/01/2016
25646 3 תחרות רביעי בוקר ינואר אביבים20/01/2016
25625 3 תחרות שלישי אחה"צ ינואר אביבים19/01/2016
25613 3 תחרות שלישי בוקר ינואר אביבים19/01/2016
25581 3 שני אחה"צ - ינואר אביבים18/01/2016
25574 3 תחרות שני בוקר ינואר אביבים18/01/2016
25561 3 ראשון ערב-דצמבר אביבים17/01/2016
25551 3 תחרות ראשון אחה"צ ינואר אביבים17/01/2016
25541 3 ראשון בוקר - ינואר אביבים17/01/2016
25512 3 שבת אחה"צ - ינואר אביבים16/01/2016
25509 3 $$$ שישי אחה"צ - ינואר $$$ אביבים16/01/2016
25692 2 חמישי אחה"צ - ינואר אביבים14/01/2016
25690 2 חמישי ערב - אמסלם - פרסים כספיים אביבים14/01/2016
25669 2 חמישי בוקר - ינואר אביבים14/01/2016
25655 2 רביעי אחה"צ - ינואר אביבים13/01/2016
25646 2 תחרות רביעי בוקר ינואר אביבים13/01/2016
25625 2 תחרות שלישי אחה"צ ינואר אביבים12/01/2016
25613 2 תחרות שלישי בוקר ינואר אביבים12/01/2016
25581 2 שני אחה"צ - ינואר אביבים11/01/2016
25574 2 תחרות שני בוקר ינואר אביבים11/01/2016
25561 2 ראשון ערב-דצמבר אביבים10/01/2016
25551 2 תחרות ראשון אחה"צ ינואר אביבים10/01/2016
25541 2 ראשון בוקר - ינואר אביבים10/01/2016
25512 2 שבת אחה"צ - ינואר אביבים09/01/2016
25509 2 $$$ שישי אחה"צ - ינואר $$$ אביבים09/01/2016
25692 1 חמישי אחה"צ - ינואר אביבים07/01/2016
25690 1 חמישי ערב - אמסלם - פרסים כספיים אביבים07/01/2016
25669 1 חמישי בוקר - ינואר אביבים07/01/2016
25655 1 רביעי אחה"צ - ינואר אביבים06/01/2016
25646 1 תחרות רביעי בוקר ינואר אביבים06/01/2016
25625 1 תחרות שלישי אחה"צ ינואר אביבים05/01/2016
25613 1 תחרות שלישי בוקר ינואר אביבים05/01/2016
25581 1 שני אחה"צ - ינואר אביבים04/01/2016
25574 1 תחרות שני בוקר ינואר אביבים04/01/2016
25561 1 ראשון ערב-דצמבר אביבים03/01/2016
25551 1 תחרות ראשון אחה"צ ינואר אביבים03/01/2016
25541 1 ראשון בוקר - ינואר אביבים03/01/2016
25512 1 שבת אחה"צ - ינואר אביבים02/01/2016
25509 1 $$$ שישי אחה"צ - ינואר $$$ אביבים02/01/2016