תוצאות תחרויות מפורטות מ BridgeIL
הוראות לקבלת התוצאות ב SMS
מס. משחקסיבובשם המשחקמועדוןתאריך
20391 5 תחרות רביעי בוקר יולי אביבים30/07/2014
20369 5 שלישי אחה"צ - יולי אביבים29/07/2014
20352 5 תחרות שלישי בוקר יולי אביבים29/07/2014
20595 1 ברומטר 28/07 אביבים28/07/2014
20513 4 שני אחה"צ - יולי אביבים28/07/2014
20505 4 תחרות שני בוקר יולי אביבים28/07/2014
20492 4 תחרות ראשון אחה"צ יולי אביבים27/07/2014
20483 4 ראשון בוקר - יולי אביבים27/07/2014
20471 4 שבת אחה"צ - יולי אביבים26/07/2014
20459 4 שישי אחה"צ-יולי אביבים25/07/2014
20438 4 תחרות חמישי אחה"צ יולי אביבים24/07/2014
20432 4 חמישי בוקר - יולי אביבים24/07/2014
20414 4 רביעי אחה"צ - יולי אביבים23/07/2014
20391 4 תחרות רביעי בוקר יולי אביבים23/07/2014
20369 4 שלישי אחה"צ - יולי אביבים22/07/2014
20352 4 תחרות שלישי בוקר יולי אביבים22/07/2014
20572 1 ברומטר 21/07 אביבים21/07/2014
20513 3 שני אחה"צ - יולי אביבים21/07/2014
20505 3 תחרות שני בוקר יולי אביבים21/07/2014
20504 3 ראשון ערב-יולי אביבים20/07/2014
20492 3 תחרות ראשון אחה"צ יולי אביבים20/07/2014
20483 3 ראשון בוקר - יולי אביבים20/07/2014
20471 3 שבת אחה"צ - יולי אביבים19/07/2014
20459 3 שישי אחה"צ-יולי אביבים18/07/2014
20438 3 תחרות חמישי אחה"צ יולי אביבים17/07/2014
20432 3 חמישי בוקר - יולי אביבים17/07/2014
20414 3 רביעי אחה"צ - יולי אביבים16/07/2014
20391 3 תחרות רביעי בוקר יולי אביבים16/07/2014
20369 3 שלישי אחה"צ - יולי אביבים15/07/2014
20352 3 תחרות שלישי בוקר יולי אביבים15/07/2014
20556 1 ברומטר 14/07 אביבים14/07/2014
20513 2 שני אחה"צ - יולי אביבים14/07/2014
20505 2 תחרות שני בוקר יולי אביבים14/07/2014
20504 2 ראשון ערב-יולי אביבים13/07/2014
20492 2 תחרות ראשון אחה"צ יולי אביבים13/07/2014
20483 2 ראשון בוקר - יולי אביבים13/07/2014
20471 2 שבת אחה"צ - יולי אביבים12/07/2014
20459 2 שישי אחה"צ-יולי אביבים11/07/2014
20438 2 תחרות חמישי אחה"צ יולי אביבים10/07/2014
20432 2 חמישי בוקר - יולי אביבים10/07/2014
20414 2 רביעי אחה"צ - יולי אביבים09/07/2014
20391 2 תחרות רביעי בוקר יולי אביבים09/07/2014
20369 2 שלישי אחה"צ - יולי אביבים08/07/2014
20352 2 תחרות שלישי בוקר יולי אביבים08/07/2014
20525 1 ברומטר 07/07 אביבים07/07/2014
20513 1 שני אחה"צ - יולי אביבים07/07/2014
20505 1 תחרות שני בוקר יולי אביבים07/07/2014
20504 1 ראשון ערב-יולי אביבים06/07/2014
20492 1 תחרות ראשון אחה"צ יולי אביבים06/07/2014
20483 1 ראשון בוקר - יולי אביבים06/07/2014
20471 1 שבת אחה"צ - יולי אביבים05/07/2014
20459 1 שישי אחה"צ-יולי אביבים04/07/2014
20438 1 תחרות חמישי אחה"צ יולי אביבים03/07/2014
20432 1 חמישי בוקר - יולי אביבים03/07/2014
20414 1 רביעי אחה"צ - יולי אביבים02/07/2014
20391 1 תחרות רביעי בוקר יולי אביבים02/07/2014
20369 1 שלישי אחה"צ - יולי אביבים01/07/2014
20352 1 תחרות שלישי בוקר יולי אביבים01/07/2014
20349 1 ברומטר 30/06 אביבים30/06/2014
20148 5 תחרות שני אחה"צ - יוני אביבים30/06/2014
20144 5 שני בוקר - יוני אביבים30/06/2014
20129 5 יום ראשון ערב-יוני אביבים29/06/2014
20126 5 ראשון אחה"צ - יוני אביבים29/06/2014
20108 5 ראשון בוקר - יוני אביבים29/06/2014
20213 4 שבת אחה"צ - יוני אביבים28/06/2014
20207 4 שישי אחה"צ-יוני אביבים27/06/2014
20186 4 חמישי אחה"צ - יוני אביבים26/06/2014
20175 4 חמישי בוקר - יוני אביבים26/06/2014
20248 3 רביעי בוקר - יוני אביבים25/06/2014
20169 4 רביעי אחה"צ - יוני אביבים25/06/2014
20235 3 שלישי אחה"צ - יוני אביבים24/06/2014
20163 4 תחרות שלישי בוקר - יוני אביבים24/06/2014
20312 1 ברומטר 23/06 אביבים23/06/2014
20148 4 תחרות שני אחה"צ - יוני אביבים23/06/2014
20144 4 שני בוקר - יוני אביבים23/06/2014
20129 4 יום ראשון ערב-יוני אביבים22/06/2014
20126 4 ראשון אחה"צ - יוני אביבים22/06/2014
20108 4 ראשון בוקר - יוני אביבים22/06/2014
20213 3 שבת אחה"צ - יוני אביבים21/06/2014
20207 3 שישי אחה"צ-יוני אביבים20/06/2014
20186 3 חמישי אחה"צ - יוני אביבים19/06/2014
20175 3 חמישי בוקר - יוני אביבים19/06/2014
20248 2 רביעי בוקר - יוני אביבים18/06/2014
20169 3 רביעי אחה"צ - יוני אביבים18/06/2014
20235 2 שלישי אחה"צ - יוני אביבים17/06/2014
20163 3 תחרות שלישי בוקר - יוני אביבים17/06/2014
20282 1 ברומטר 16/06 אביבים16/06/2014
20148 3 תחרות שני אחה"צ - יוני אביבים16/06/2014
20144 3 שני בוקר - יוני אביבים16/06/2014
20129 3 יום ראשון ערב-יוני אביבים15/06/2014
20126 3 ראשון אחה"צ - יוני אביבים15/06/2014
20108 3 ראשון בוקר - יוני אביבים15/06/2014
20213 2 שבת אחה"צ - יוני אביבים14/06/2014
20207 2 שישי אחה"צ-יוני אביבים13/06/2014
20186 2 חמישי אחה"צ - יוני אביבים12/06/2014
20175 2 חמישי בוקר - יוני אביבים12/06/2014
20248 1 רביעי בוקר - יוני אביבים11/06/2014
20169 2 רביעי אחה"צ - יוני אביבים11/06/2014
20235 1 שלישי אחה"צ - יוני אביבים10/06/2014
20163 2 תחרות שלישי בוקר - יוני אביבים10/06/2014
20148 2 תחרות שני אחה"צ - יוני אביבים09/06/2014
20144 2 שני בוקר - יוני אביבים09/06/2014
20129 2 יום ראשון ערב-יוני אביבים08/06/2014
20126 2 ראשון אחה"צ - יוני אביבים08/06/2014
20108 2 ראשון בוקר - יוני אביבים08/06/2014
20213 1 שבת אחה"צ - יוני אביבים07/06/2014
20207 1 שישי אחה"צ-יוני אביבים06/06/2014
20186 1 חמישי אחה"צ - יוני אביבים05/06/2014
20175 1 חמישי בוקר - יוני אביבים05/06/2014
20169 1 רביעי אחה"צ - יוני אביבים04/06/2014
20163 1 תחרות שלישי בוקר - יוני אביבים03/06/2014
20148 1 תחרות שני אחה"צ - יוני אביבים02/06/2014
20144 1 שני בוקר - יוני אביבים02/06/2014
20129 1 יום ראשון ערב-יוני אביבים01/06/2014
20126 1 ראשון אחה"צ - יוני אביבים01/06/2014
20108 1 ראשון בוקר - יוני אביבים01/06/2014