תוצאות תחרויות מפורטות מ BridgeIL
הוראות לקבלת התוצאות ב SMS
מס. משחקסיבובשם המשחקמועדוןתאריך
23621 5 תחרות שלישי אחה"צ יוני אביבים30/06/2015
23609 5 תחרות שלישי בוקר יוני אביבים30/06/2015
23818 1 ברומטר 29/06 אביבים29/06/2015
23586 5 שני אחה"צ - יוני אביבים29/06/2015
23580 5 תחרות שני בוקר יוני אביבים29/06/2015
23734 4 ראשון ערב- מאי אביבים28/06/2015
23727 4 תחרות ראשון אחה"צ אביבים28/06/2015
23719 4 ראשון בוקר - יוני אביבים28/06/2015
23705 4 שבת אחה"צ - יוני אביבים27/06/2015
23695 4 ימי שישי יוני - פרס כספי !! אביבים26/06/2015
23677 4 חמישי ערב - פרסים כספיים - יוני אביבים25/06/2015
23676 4 חמישי אחה"צ -- יוני אביבים25/06/2015
23667 4 חמישי בוקר - יוני אביבים25/06/2015
23656 4 רביעי אחה"צ - חודש יוני אביבים24/06/2015
23644 4 רביעי בוקר - יוני אביבים24/06/2015
23621 4 תחרות שלישי אחה"צ יוני אביבים23/06/2015
23609 4 תחרות שלישי בוקר יוני אביבים23/06/2015
23791 1 ברומטר 22/6 אביבים22/06/2015
23586 4 שני אחה"צ - יוני אביבים22/06/2015
23580 4 תחרות שני בוקר יוני אביבים22/06/2015
23734 3 ראשון ערב- מאי אביבים21/06/2015
23728 3 תחרות ראשון ערב יוני אביבים21/06/2015
23727 3 תחרות ראשון אחה"צ אביבים21/06/2015
23719 3 ראשון בוקר - יוני אביבים21/06/2015
23705 3 שבת אחה"צ - יוני אביבים20/06/2015
23695 3 ימי שישי יוני - פרס כספי !! אביבים19/06/2015
23677 3 חמישי ערב - פרסים כספיים - יוני אביבים18/06/2015
23676 3 חמישי אחה"צ -- יוני אביבים18/06/2015
23667 3 חמישי בוקר - יוני אביבים18/06/2015
23656 3 רביעי אחה"צ - חודש יוני אביבים17/06/2015
23644 3 רביעי בוקר - יוני אביבים17/06/2015
23621 3 תחרות שלישי אחה"צ יוני אביבים16/06/2015
23609 3 תחרות שלישי בוקר יוני אביבים16/06/2015
23765 1 ברומטר 15/06 אביבים15/06/2015
23586 3 שני אחה"צ - יוני אביבים15/06/2015
23580 3 תחרות שני בוקר יוני אביבים15/06/2015
23734 2 ראשון ערב- מאי אביבים14/06/2015
23728 2 תחרות ראשון ערב יוני אביבים14/06/2015
23727 2 תחרות ראשון אחה"צ אביבים14/06/2015
23719 2 ראשון בוקר - יוני אביבים14/06/2015
23705 2 שבת אחה"צ - יוני אביבים13/06/2015
23695 2 ימי שישי יוני - פרס כספי !! אביבים12/06/2015
23677 2 חמישי ערב - פרסים כספיים - יוני אביבים11/06/2015
23676 2 חמישי אחה"צ -- יוני אביבים11/06/2015
23667 2 חמישי בוקר - יוני אביבים11/06/2015
23656 2 רביעי אחה"צ - חודש יוני אביבים10/06/2015
23644 2 רביעי בוקר - יוני אביבים10/06/2015
23621 2 תחרות שלישי אחה"צ יוני אביבים09/06/2015
23609 2 תחרות שלישי בוקר יוני אביבים09/06/2015
23586 2 שני אחה"צ - יוני אביבים08/06/2015
23580 2 תחרות שני בוקר יוני אביבים08/06/2015
23734 1 ראשון ערב- מאי אביבים07/06/2015
23728 1 תחרות ראשון ערב יוני אביבים07/06/2015
23727 1 תחרות ראשון אחה"צ אביבים07/06/2015
23719 1 ראשון בוקר - יוני אביבים07/06/2015
23705 1 שבת אחה"צ - יוני אביבים06/06/2015
23695 1 ימי שישי יוני - פרס כספי !! אביבים05/06/2015
23677 1 חמישי ערב - פרסים כספיים - יוני אביבים04/06/2015
23676 1 חמישי אחה"צ -- יוני אביבים04/06/2015
23667 1 חמישי בוקר - יוני אביבים04/06/2015
23656 1 רביעי אחה"צ - חודש יוני אביבים03/06/2015
23644 1 רביעי בוקר - יוני אביבים03/06/2015
23621 1 תחרות שלישי אחה"צ יוני אביבים02/06/2015
23609 1 תחרות שלישי בוקר יוני אביבים02/06/2015
23586 1 שני אחה"צ - יוני אביבים01/06/2015
23580 1 תחרות שני בוקר יוני אביבים01/06/2015