תוצאות תחרויות מפורטות מ BridgeIL
הוראות לקבלת התוצאות ב SMS
מס. משחקסיבובשם המשחקמועדוןתאריך
24700 2 @@@@ שישי 16:30 באביבים - פרס כספי ! ! ! אביבים09/10/2015
24686 2 חמישי ערב - 600 ש"ח פרסים אביבים08/10/2015
24685 2 יום חמישי - אחה"צ - אוקטובר אביבים08/10/2015
24673 2 חמישי בוקר - אוקטובר אביבים08/10/2015
24770 1 תחרות רביעי אחה"צ אוקטובר אביבים07/10/2015
24757 1 רביעי בוקר - אוקטובר אביבים07/10/2015
24735 1 תחרות שלישי אחה"צ אוקטובר אביבים06/10/2015
24729 1 תחרות שלישי בוקר אוקטובר אביבים06/10/2015
24724 1 ברומטר 05/10 אביבים05/10/2015
24720 1 שני אחה"צ - אוקטובר אביבים05/10/2015
24718 1 תחרות ראשון אחה"צ אוקטובר אביבים04/10/2015
24712 1 ראשון בוקר - אוקטובר אביבים04/10/2015
24707 1 שבת אחה"צ - אוקטובר אביבים03/10/2015
24700 1 @@@@ שישי 16:30 באביבים - פרס כספי ! ! ! אביבים02/10/2015
24686 1 חמישי ערב - 600 ש"ח פרסים אביבים01/10/2015
24685 1 יום חמישי - אחה"צ - אוקטובר אביבים01/10/2015
24673 1 חמישי בוקר - אוקטובר אביבים01/10/2015
24569 3 תחרות רביעי בוקר ספטמבר אביבים30/09/2015
24432 4 רביעי אחה"צ ספטמבר אביבים30/09/2015
24564 3 תחרות שלישי אחה"צ ספטמבר אביבים29/09/2015
24559 2 תחרות שלישי בוקר ספטמבר אביבים29/09/2015
24554 4 ברומטר ספטמבר באביבים אביבים28/09/2015
24547 4 שני אחה"צ ספטמבר אביבים28/09/2015
24509 4 תחרות ראשון בוקר ספטמבר אביבים27/09/2015
24499 4 שבת אחה"צ - ספטמבר אביבים26/09/2015
24496 4 @@@@@@ תחרות שישי פרס כספי ספטמבר אביבים25/09/2015
24455 4 גביע אמסלם - פרסים כספיים 600 ש"ח ! ! ! אביבים24/09/2015
24451 4 תחרות חמישי אחה"צ ספטמבר אביבים24/09/2015
24443 4 תחרות חמישי בוקר ספטמבר אביבים24/09/2015
24554 3 ברומטר ספטמבר באביבים אביבים21/09/2015
24547 3 שני אחה"צ ספטמבר אביבים21/09/2015
24537 2 תחרות שני בוקר ספטמבר אביבים21/09/2015
24520 3 תחרות ראשון אחה"צ ספטמבר אביבים20/09/2015
24518 2 ראשון ערב-ספטמבר אביבים20/09/2015
24509 3 תחרות ראשון בוקר ספטמבר אביבים20/09/2015
24499 3 שבת אחה"צ - ספטמבר אביבים19/09/2015
24496 3 @@@@@@ תחרות שישי פרס כספי ספטמבר אביבים18/09/2015
24455 3 גביע אמסלם - פרסים כספיים 600 ש"ח ! ! ! אביבים17/09/2015
24451 3 תחרות חמישי אחה"צ ספטמבר אביבים17/09/2015
24443 3 תחרות חמישי בוקר ספטמבר אביבים17/09/2015
24569 2 תחרות רביעי בוקר ספטמבר אביבים16/09/2015
24432 3 רביעי אחה"צ ספטמבר אביבים16/09/2015
24564 2 תחרות שלישי אחה"צ ספטמבר אביבים15/09/2015
24554 2 ברומטר ספטמבר באביבים אביבים15/09/2015
24547 2 שני אחה"צ ספטמבר אביבים14/09/2015
24520 2 תחרות ראשון אחה"צ ספטמבר אביבים13/09/2015
24509 2 תחרות ראשון בוקר ספטמבר אביבים13/09/2015
24499 2 שבת אחה"צ - ספטמבר אביבים12/09/2015
24496 2 @@@@@@ תחרות שישי פרס כספי ספטמבר אביבים11/09/2015
24455 2 גביע אמסלם - פרסים כספיים 600 ש"ח ! ! ! אביבים10/09/2015
24451 2 תחרות חמישי אחה"צ ספטמבר אביבים10/09/2015
24443 2 תחרות חמישי בוקר ספטמבר אביבים10/09/2015
24569 1 תחרות רביעי בוקר ספטמבר אביבים09/09/2015
24432 2 רביעי אחה"צ ספטמבר אביבים09/09/2015
24564 1 תחרות שלישי אחה"צ ספטמבר אביבים08/09/2015
24559 1 תחרות שלישי בוקר ספטמבר אביבים08/09/2015
24554 1 ברומטר ספטמבר באביבים אביבים07/09/2015
24547 1 שני אחה"צ ספטמבר אביבים07/09/2015
24537 1 תחרות שני בוקר ספטמבר אביבים07/09/2015
24520 1 תחרות ראשון אחה"צ ספטמבר אביבים06/09/2015
24518 1 ראשון ערב-ספטמבר אביבים06/09/2015
24509 1 תחרות ראשון בוקר ספטמבר אביבים06/09/2015
24499 1 שבת אחה"צ - ספטמבר אביבים05/09/2015
24496 1 @@@@@@ תחרות שישי פרס כספי ספטמבר אביבים04/09/2015
24455 1 גביע אמסלם - פרסים כספיים 600 ש"ח ! ! ! אביבים03/09/2015
24451 1 תחרות חמישי אחה"צ ספטמבר אביבים03/09/2015
24443 1 תחרות חמישי בוקר ספטמבר אביבים03/09/2015
24432 1 רביעי אחה"צ ספטמבר אביבים02/09/2015