תוצאות תחרויות מפורטות מ BridgeIL
הוראות לקבלת התוצאות ב SMS
מס. משחקסיבובשם המשחקמועדוןתאריך
23133 3 שלישי אחה"צ - אפריל אביבים21/04/2015
23128 3 שלישי בוקר - אפריל אביבים21/04/2015
23211 1 ברומטר 20/04 אביבים20/04/2015
23114 3 שני אחה"צ - אפריל אביבים20/04/2015
23107 3 שני בוקר - אפריל אביבים20/04/2015
23092 3 ראשון ערב-אפריל אביבים19/04/2015
23091 3 ראשון אחה"צ - אפריל אביבים19/04/2015
23080 3 ראשון בוקר - אפריל אביבים19/04/2015
23070 3 שבת אחה"צ - אפריל אביבים18/04/2015
23147 2 ימי שישי אפריל אפריל - פרס כספי !! אביבים17/04/2015
23052 3 חמישי אחה"צ - אפריל אביבים16/04/2015
23039 3 חמישי בוקר - אפריל אביבים16/04/2015
22956 4 גביע אמסלם , חמישי ערב אביבים16/04/2015
23025 3 רביעי אחה"צ - אפריל אביבים15/04/2015
23015 3 רביעי בוקר - אפריל אביבים15/04/2015
23133 2 שלישי אחה"צ - אפריל אביבים14/04/2015
23128 2 שלישי בוקר - אפריל אביבים14/04/2015
23163 1 ברומטר 13/04 אביבים13/04/2015
23114 2 שני אחה"צ - אפריל אביבים13/04/2015
23107 2 שני בוקר - אפריל אביבים13/04/2015
23092 2 ראשון ערב-אפריל אביבים12/04/2015
23091 2 ראשון אחה"צ - אפריל אביבים12/04/2015
23080 2 ראשון בוקר - אפריל אביבים12/04/2015
23070 2 שבת אחה"צ - אפריל אביבים11/04/2015
23147 1 ימי שישי אפריל אפריל - פרס כספי !! אביבים10/04/2015
23052 2 חמישי אחה"צ - אפריל אביבים09/04/2015
23039 2 חמישי בוקר - אפריל אביבים09/04/2015
23025 2 רביעי אחה"צ - אפריל אביבים08/04/2015
23015 2 רביעי בוקר - אפריל אביבים08/04/2015
23133 1 שלישי אחה"צ - אפריל אביבים07/04/2015
23128 1 שלישי בוקר - אפריל אביבים07/04/2015
23124 1 ברומטר 06/04 אביבים06/04/2015
23114 1 שני אחה"צ - אפריל אביבים06/04/2015
23107 1 שני בוקר - אפריל אביבים06/04/2015
23092 1 ראשון ערב-אפריל אביבים05/04/2015
23091 1 ראשון אחה"צ - אפריל אביבים05/04/2015
23080 1 ראשון בוקר - אפריל אביבים05/04/2015
23070 1 שבת אחה"צ - אפריל אביבים04/04/2015
23052 1 חמישי אחה"צ - אפריל אביבים02/04/2015
23039 1 חמישי בוקר - אפריל אביבים02/04/2015
22956 3 גביע אמסלם , חמישי ערב אביבים02/04/2015
23025 1 רביעי אחה"צ - אפריל אביבים01/04/2015
23015 1 רביעי בוקר - אפריל אביבים01/04/2015
22758 5 שלישי אחה"צ - מרץ אביבים31/03/2015
22746 5 תחרות שלישי בוקר מרץ אביבים31/03/2015
23005 1 ברומטר 30/03 אביבים30/03/2015
22721 5 שני אחה"צ -מרץ אביבים30/03/2015
22714 5 תחרות שני בוקר מרץ אביבים30/03/2015
22693 5 תחרות ראשון אחה"צ מרץ אביבים29/03/2015
22682 5 ראשון ערב -מרץ אביבים29/03/2015
22675 5 ראשון בוקר -מרץ אביבים29/03/2015
22848 4 שבת אחה"צ - מרץ אביבים28/03/2015
22662 4 ימי שישי מרץ- פרס כספי !! אביבים27/03/2015
22956 2 גביע אמסלם , חמישי ערב אביבים26/03/2015
22822 4 תחרות חמישי אחה"צ מרץ אביבים26/03/2015
22812 4 חמישי בוקר -מרץ אביבים26/03/2015
22795 4 רביעי אחה"צ - מרץ אביבים25/03/2015
22782 4 תחרות רביעי בוקר מרץ אביבים25/03/2015
22758 4 שלישי אחה"צ - מרץ אביבים24/03/2015
22746 4 תחרות שלישי בוקר מרץ אביבים24/03/2015
22972 1 ברומטר 23/03 אביבים23/03/2015
22721 4 שני אחה"צ -מרץ אביבים23/03/2015
22714 4 תחרות שני בוקר מרץ אביבים23/03/2015
22693 4 תחרות ראשון אחה"צ מרץ אביבים22/03/2015
22682 4 ראשון ערב -מרץ אביבים22/03/2015
22675 4 ראשון בוקר -מרץ אביבים22/03/2015
22848 3 שבת אחה"צ - מרץ אביבים21/03/2015
22662 3 ימי שישי מרץ- פרס כספי !! אביבים20/03/2015
22956 1 גביע אמסלם , חמישי ערב אביבים19/03/2015
22822 3 תחרות חמישי אחה"צ מרץ אביבים19/03/2015
22812 3 חמישי בוקר -מרץ אביבים19/03/2015
22795 3 רביעי אחה"צ - מרץ אביבים18/03/2015
22782 3 תחרות רביעי בוקר מרץ אביבים18/03/2015
22758 3 שלישי אחה"צ - מרץ אביבים17/03/2015
22746 3 תחרות שלישי בוקר מרץ אביבים17/03/2015
22942 1 ברומטר 16/03 אביבים16/03/2015
22721 3 שני אחה"צ -מרץ אביבים16/03/2015
22714 3 תחרות שני בוקר מרץ אביבים16/03/2015
22693 3 תחרות ראשון אחה"צ מרץ אביבים15/03/2015
22682 3 ראשון ערב -מרץ אביבים15/03/2015
22675 3 ראשון בוקר -מרץ אביבים15/03/2015
22848 2 שבת אחה"צ - מרץ אביבים14/03/2015
22662 2 ימי שישי מרץ- פרס כספי !! אביבים13/03/2015
22822 2 תחרות חמישי אחה"צ מרץ אביבים12/03/2015
22812 2 חמישי בוקר -מרץ אביבים12/03/2015
22795 2 רביעי אחה"צ - מרץ אביבים11/03/2015
22782 2 תחרות רביעי בוקר מרץ אביבים11/03/2015
22758 2 שלישי אחה"צ - מרץ אביבים10/03/2015
22746 2 תחרות שלישי בוקר מרץ אביבים10/03/2015
22721 2 שני אחה"צ -מרץ אביבים09/03/2015
22714 2 תחרות שני בוקר מרץ אביבים09/03/2015
22693 2 תחרות ראשון אחה"צ מרץ אביבים08/03/2015
22682 2 ראשון ערב -מרץ אביבים08/03/2015
22675 2 ראשון בוקר -מרץ אביבים08/03/2015
22848 1 שבת אחה"צ - מרץ אביבים07/03/2015
22662 1 ימי שישי מרץ- פרס כספי !! אביבים06/03/2015
22822 1 תחרות חמישי אחה"צ מרץ אביבים05/03/2015
22812 1 חמישי בוקר -מרץ אביבים05/03/2015
22795 1 רביעי אחה"צ - מרץ אביבים04/03/2015
22782 1 תחרות רביעי בוקר מרץ אביבים04/03/2015
22758 1 שלישי אחה"צ - מרץ אביבים03/03/2015
22746 1 תחרות שלישי בוקר מרץ אביבים03/03/2015
22721 1 שני אחה"צ -מרץ אביבים02/03/2015
22714 1 תחרות שני בוקר מרץ אביבים02/03/2015
22693 1 תחרות ראשון אחה"צ מרץ אביבים01/03/2015
22682 1 ראשון ערב -מרץ אביבים01/03/2015
22675 1 ראשון בוקר -מרץ אביבים01/03/2015