תוצאות תחרויות מפורטות מ BridgeIL
הוראות לקבלת התוצאות ב SMS
מס. משחקסיבובשם המשחקמועדוןתאריך
21259 5 חמישי אחה"צ - אוקטובר אביבים30/10/2014
21242 3 חמישי בוקר - אוקטובר אביבים30/10/2014
21228 3 רביעי אחה"צ - אוקטובר אביבים29/10/2014
21215 5 רביעי בוקר - אוקטובר אביבים29/10/2014
21337 4 תחרות שלישי אחה"צ אוקטובר אביבים28/10/2014
21327 4 תחרות שלישי בוקר אוקטובר אביבים28/10/2014
21461 1 ברומטר 27/10 אביבים27/10/2014
21304 4 שני אחה"צ - אוקטובר אביבים27/10/2014
21300 4 שני בוקר - אוקטובר אביבים27/10/2014
21287 4 ראשון ערב - אוקטובר אביבים26/10/2014
21286 4 ימי א' אחה"צ - אוקטובר אביבים26/10/2014
21276 4 ראשון בוקר - אוקטובר אביבים26/10/2014
21371 3 שבת אחה"צ אוקטובר אביבים25/10/2014
21430 1 סימולטנית באביבים אביבים24/10/2014
21366 3 שישי אחה"צ אוקטובר - פרס כספי! אביבים24/10/2014
21259 4 חמישי אחה"צ - אוקטובר אביבים23/10/2014
21242 2 חמישי בוקר - אוקטובר אביבים23/10/2014
21228 2 רביעי אחה"צ - אוקטובר אביבים22/10/2014
21215 4 רביעי בוקר - אוקטובר אביבים22/10/2014
21337 3 תחרות שלישי אחה"צ אוקטובר אביבים21/10/2014
21327 3 תחרות שלישי בוקר אוקטובר אביבים21/10/2014
21403 1 ברומטר 20/10 אביבים20/10/2014
21304 3 שני אחה"צ - אוקטובר אביבים20/10/2014
21300 3 שני בוקר - אוקטובר אביבים20/10/2014
21287 3 ראשון ערב - אוקטובר אביבים19/10/2014
21286 3 ימי א' אחה"צ - אוקטובר אביבים19/10/2014
21276 3 ראשון בוקר - אוקטובר אביבים19/10/2014
21371 2 שבת אחה"צ אוקטובר אביבים18/10/2014
21366 2 שישי אחה"צ אוקטובר - פרס כספי! אביבים17/10/2014
21259 3 חמישי אחה"צ - אוקטובר אביבים16/10/2014
21215 3 רביעי בוקר - אוקטובר אביבים15/10/2014
21337 2 תחרות שלישי אחה"צ אוקטובר אביבים14/10/2014
21327 2 תחרות שלישי בוקר אוקטובר אביבים14/10/2014
21382 1 ברומטר 13/10 אביבים13/10/2014
21304 2 שני אחה"צ - אוקטובר אביבים13/10/2014
21300 2 שני בוקר - אוקטובר אביבים13/10/2014
21287 2 ראשון ערב - אוקטובר אביבים12/10/2014
21286 2 ימי א' אחה"צ - אוקטובר אביבים12/10/2014
21276 2 ראשון בוקר - אוקטובר אביבים12/10/2014
21371 1 שבת אחה"צ אוקטובר אביבים11/10/2014
21366 1 שישי אחה"צ אוקטובר - פרס כספי! אביבים10/10/2014
21259 2 חמישי אחה"צ - אוקטובר אביבים09/10/2014
21215 2 רביעי בוקר - אוקטובר אביבים08/10/2014
21337 1 תחרות שלישי אחה"צ אוקטובר אביבים07/10/2014
21327 1 תחרות שלישי בוקר אוקטובר אביבים07/10/2014
21321 1 ברומטר 06/10 אביבים06/10/2014
21304 1 שני אחה"צ - אוקטובר אביבים06/10/2014
21300 1 שני בוקר - אוקטובר אביבים06/10/2014
21287 1 ראשון ערב - אוקטובר אביבים05/10/2014
21286 1 ימי א' אחה"צ - אוקטובר אביבים05/10/2014
21276 1 ראשון בוקר - אוקטובר אביבים05/10/2014
21259 1 חמישי אחה"צ - אוקטובר אביבים02/10/2014
21242 1 חמישי בוקר - אוקטובר אביבים02/10/2014
21228 1 רביעי אחה"צ - אוקטובר אביבים01/10/2014
21215 1 רביעי בוקר - אוקטובר אביבים01/10/2014
20949 5 תחרות שלישי אחה"צ ספטמבר אביבים30/09/2014
20938 5 תחרות שלישי בוקר ספטמבר אביבים30/09/2014
21200 1 ברומטר 29/09 אביבים29/09/2014
20917 5 שני אחה"צ - ספטמבר אביבים29/09/2014
20907 5 תחרות שני בוקר ספטמבר אביבים29/09/2014
21101 4 ראשון ערב - ספטמבר אביבים28/09/2014
21064 4 תחרות ראשון אחה"צ ספטמבר אביבים28/09/2014
21042 4 ראשון בוקר - ספטמבר אביבים28/09/2014
21038 4 שבת אחה"צ ספטמבר אביבים27/09/2014
21033 4 ימי שישי ספטמבר - פרס כספי !! אביבים26/09/2014
21012 4 תחרות חמישי אחה"צ ספטמבר אביבים25/09/2014
20949 4 תחרות שלישי אחה"צ ספטמבר אביבים23/09/2014
20938 4 תחרות שלישי בוקר ספטמבר אביבים23/09/2014
21176 1 ברומטר 22/09 אביבים22/09/2014
20917 4 שני אחה"צ - ספטמבר אביבים22/09/2014
20907 4 תחרות שני בוקר ספטמבר אביבים22/09/2014
21101 3 ראשון ערב - ספטמבר אביבים21/09/2014
21064 3 תחרות ראשון אחה"צ ספטמבר אביבים21/09/2014
21042 3 ראשון בוקר - ספטמבר אביבים21/09/2014
21038 3 שבת אחה"צ ספטמבר אביבים20/09/2014
21033 3 ימי שישי ספטמבר - פרס כספי !! אביבים19/09/2014
21012 3 תחרות חמישי אחה"צ ספטמבר אביבים18/09/2014
20999 3 חמישי בוקר - ספטמבר אביבים18/09/2014
20949 3 תחרות שלישי אחה"צ ספטמבר אביבים16/09/2014
20938 3 תחרות שלישי בוקר ספטמבר אביבים16/09/2014
20917 3 שני אחה"צ - ספטמבר אביבים15/09/2014
20907 3 תחרות שני בוקר ספטמבר אביבים15/09/2014
21101 2 ראשון ערב - ספטמבר אביבים14/09/2014
21064 2 תחרות ראשון אחה"צ ספטמבר אביבים14/09/2014
21042 2 ראשון בוקר - ספטמבר אביבים14/09/2014
21038 2 שבת אחה"צ ספטמבר אביבים13/09/2014
21033 2 ימי שישי ספטמבר - פרס כספי !! אביבים12/09/2014
21012 2 תחרות חמישי אחה"צ ספטמבר אביבים11/09/2014
20999 2 חמישי בוקר - ספטמבר אביבים11/09/2014
20949 2 תחרות שלישי אחה"צ ספטמבר אביבים09/09/2014
20938 2 תחרות שלישי בוקר ספטמבר אביבים09/09/2014
20917 2 שני אחה"צ - ספטמבר אביבים08/09/2014
20907 2 תחרות שני בוקר ספטמבר אביבים08/09/2014
21101 1 ראשון ערב - ספטמבר אביבים07/09/2014
21064 1 תחרות ראשון אחה"צ ספטמבר אביבים07/09/2014
21042 1 ראשון בוקר - ספטמבר אביבים07/09/2014
21038 1 שבת אחה"צ ספטמבר אביבים06/09/2014
21033 1 ימי שישי ספטמבר - פרס כספי !! אביבים05/09/2014
21012 1 תחרות חמישי אחה"צ ספטמבר אביבים04/09/2014
20999 1 חמישי בוקר - ספטמבר אביבים04/09/2014
20949 1 תחרות שלישי אחה"צ ספטמבר אביבים02/09/2014
20938 1 תחרות שלישי בוקר ספטמבר אביבים02/09/2014
20917 1 שני אחה"צ - ספטמבר אביבים01/09/2014
20907 1 תחרות שני בוקר ספטמבר אביבים01/09/2014