תוצאות תחרויות מפורטות מ BridgeIL
הוראות לקבלת התוצאות ב SMS
מס. משחקסיבובשם המשחקמועדוןתאריך
23885 5 גביע אמסלם , חמישי ערב - יולי אביבים30/07/2015
23880 5 חמישי אחה"צ - יולי אביבים30/07/2015
23875 5 חמישי בוקר - יולי אביבים30/07/2015
23851 5 רביעי אחה"צ - יולי אביבים29/07/2015
23841 5 רביעי בוקר - יולי אביבים29/07/2015
24026 4 שלישי אחה"צ - יוני אביבים28/07/2015
24018 4 שלישי בוקר - יולי אביבים28/07/2015
24112 1 ברומטר 27/07 אביבים27/07/2015
23998 4 ימי שני אחה"צ - יולי אביבים27/07/2015
23970 4 ימי שני בוקר - יולי אביבים27/07/2015
23992 4 ראשון ערב- יולי אביבים26/07/2015
23951 4 ראשון אחה"צ - יולי אביבים26/07/2015
23940 4 ראשון בוקר - יולי אביבים26/07/2015
23916 4 שבת אחה"צ - יולי אביבים25/07/2015
23910 4 שישי אחה"צ - פרס כספי ! ! ! אביבים24/07/2015
23885 4 גביע אמסלם , חמישי ערב - יולי אביבים23/07/2015
23880 4 חמישי אחה"צ - יולי אביבים23/07/2015
23875 4 חמישי בוקר - יולי אביבים23/07/2015
23851 4 רביעי אחה"צ - יולי אביבים22/07/2015
23841 4 רביעי בוקר - יולי אביבים22/07/2015
24026 3 שלישי אחה"צ - יוני אביבים21/07/2015
24018 3 שלישי בוקר - יולי אביבים21/07/2015
24096 1 ברומטר 20/07 אביבים20/07/2015
23998 3 ימי שני אחה"צ - יולי אביבים20/07/2015
23970 3 ימי שני בוקר - יולי אביבים20/07/2015
23992 3 ראשון ערב- יולי אביבים19/07/2015
23951 3 ראשון אחה"צ - יולי אביבים19/07/2015
23940 3 ראשון בוקר - יולי אביבים19/07/2015
23916 3 שבת אחה"צ - יולי אביבים18/07/2015
23910 3 שישי אחה"צ - פרס כספי ! ! ! אביבים17/07/2015
23885 3 גביע אמסלם , חמישי ערב - יולי אביבים16/07/2015
23880 3 חמישי אחה"צ - יולי אביבים16/07/2015
23875 3 חמישי בוקר - יולי אביבים16/07/2015
23851 3 רביעי אחה"צ - יולי אביבים15/07/2015
23841 3 רביעי בוקר - יולי אביבים15/07/2015
24026 2 שלישי אחה"צ - יוני אביבים14/07/2015
24018 2 שלישי בוקר - יולי אביבים14/07/2015
24070 1 ברומטר 13/07 אביבים13/07/2015
23998 2 ימי שני אחה"צ - יולי אביבים13/07/2015
23970 2 ימי שני בוקר - יולי אביבים13/07/2015
23992 2 ראשון ערב- יולי אביבים12/07/2015
23951 2 ראשון אחה"צ - יולי אביבים12/07/2015
23940 2 ראשון בוקר - יולי אביבים12/07/2015
23916 2 שבת אחה"צ - יולי אביבים11/07/2015
23910 2 שישי אחה"צ - פרס כספי ! ! ! אביבים10/07/2015
23885 2 גביע אמסלם , חמישי ערב - יולי אביבים09/07/2015
23880 2 חמישי אחה"צ - יולי אביבים09/07/2015
23875 2 חמישי בוקר - יולי אביבים09/07/2015
23851 2 רביעי אחה"צ - יולי אביבים08/07/2015
23841 2 רביעי בוקר - יולי אביבים08/07/2015
24026 1 שלישי אחה"צ - יוני אביבים07/07/2015
24018 1 שלישי בוקר - יולי אביבים07/07/2015
23998 1 ימי שני אחה"צ - יולי אביבים06/07/2015
23970 1 ימי שני בוקר - יולי אביבים06/07/2015
23992 1 ראשון ערב- יולי אביבים05/07/2015
23951 1 ראשון אחה"צ - יולי אביבים05/07/2015
23940 1 ראשון בוקר - יולי אביבים05/07/2015
23916 1 שבת אחה"צ - יולי אביבים04/07/2015
23910 1 שישי אחה"צ - פרס כספי ! ! ! אביבים03/07/2015
23885 1 גביע אמסלם , חמישי ערב - יולי אביבים02/07/2015
23880 1 חמישי אחה"צ - יולי אביבים02/07/2015
23875 1 חמישי בוקר - יולי אביבים02/07/2015
23851 1 רביעי אחה"צ - יולי אביבים01/07/2015
23841 1 רביעי בוקר - יולי אביבים01/07/2015