תוצאות תחרויות מפורטות מ BridgeIL
הוראות לקבלת התוצאות ב SMS
מס. משחקסיבובשם המשחקמועדוןתאריך
21101 3 ראשון ערב - ספטמבר אביבים21/09/2014
21064 3 תחרות ראשון אחה"צ ספטמבר אביבים21/09/2014
21042 3 ראשון בוקר - ספטמבר אביבים21/09/2014
21038 3 שבת אחה"צ ספטמבר אביבים20/09/2014
21033 3 ימי שישי ספטמבר - פרס כספי !! אביבים19/09/2014
21012 3 תחרות חמישי אחה"צ ספטמבר אביבים18/09/2014
20999 3 חמישי בוקר - ספטמבר אביבים18/09/2014
20975 3 רביעי אחה"צ - ספטמבר אביבים17/09/2014
20966 3 תחרות רביעי בוקר ספטמבר אביבים17/09/2014
21113 2 ארצית גביע סמו מוסקוביץ ז"ל אביבים16/09/2014
20949 3 תחרות שלישי אחה"צ ספטמבר אביבים16/09/2014
20938 3 תחרות שלישי בוקר ספטמבר אביבים16/09/2014
21150 1 ברומטר 15/09 אביבים15/09/2014
20917 3 שני אחה"צ - ספטמבר אביבים15/09/2014
20907 3 תחרות שני בוקר ספטמבר אביבים15/09/2014
21101 2 ראשון ערב - ספטמבר אביבים14/09/2014
21064 2 תחרות ראשון אחה"צ ספטמבר אביבים14/09/2014
21042 2 ראשון בוקר - ספטמבר אביבים14/09/2014
21038 2 שבת אחה"צ ספטמבר אביבים13/09/2014
21033 2 ימי שישי ספטמבר - פרס כספי !! אביבים12/09/2014
21012 2 תחרות חמישי אחה"צ ספטמבר אביבים11/09/2014
20999 2 חמישי בוקר - ספטמבר אביבים11/09/2014
20975 2 רביעי אחה"צ - ספטמבר אביבים10/09/2014
20966 2 תחרות רביעי בוקר ספטמבר אביבים10/09/2014
21113 1 ארצית גביע סמו מוסקוביץ ז"ל אביבים09/09/2014
20949 2 תחרות שלישי אחה"צ ספטמבר אביבים09/09/2014
20938 2 תחרות שלישי בוקר ספטמבר אביבים09/09/2014
21111 1 ברומטר 08/09 אביבים08/09/2014
20917 2 שני אחה"צ - ספטמבר אביבים08/09/2014
20907 2 תחרות שני בוקר ספטמבר אביבים08/09/2014
21101 1 ראשון ערב - ספטמבר אביבים07/09/2014
21088 1 סימולטנית ספטמבר - באביבים אביבים07/09/2014
21064 1 תחרות ראשון אחה"צ ספטמבר אביבים07/09/2014
21042 1 ראשון בוקר - ספטמבר אביבים07/09/2014
21038 1 שבת אחה"צ ספטמבר אביבים06/09/2014
21033 1 ימי שישי ספטמבר - פרס כספי !! אביבים05/09/2014
21012 1 תחרות חמישי אחה"צ ספטמבר אביבים04/09/2014
20999 1 חמישי בוקר - ספטמבר אביבים04/09/2014
20975 1 רביעי אחה"צ - ספטמבר אביבים03/09/2014
20966 1 תחרות רביעי בוקר ספטמבר אביבים03/09/2014
20949 1 תחרות שלישי אחה"צ ספטמבר אביבים02/09/2014
20938 1 תחרות שלישי בוקר ספטמבר אביבים02/09/2014
20931 1 ברומטר 01/09 אביבים01/09/2014
20917 1 שני אחה"צ - ספטמבר אביבים01/09/2014
20907 1 תחרות שני בוקר ספטמבר אביבים01/09/2014
20684 5 ראשון ערב - אוגוסט אביבים31/08/2014
20650 5 ראשון אחה"צ - אוגוסט אביבים31/08/2014
20638 5 ראשון בוקר - אוגוסט אביבים31/08/2014
20618 5 שבת אחה"צ - אוגוסט אביבים30/08/2014
20616 5 ימי שישי אוגוסט - פרס כספי !! אביבים29/08/2014
20779 4 תחרות חמישי אחה"צ אוגוסט אביבים28/08/2014
20766 4 חמישי בוקר - אוגוסט אביבים28/08/2014
20758 4 רביעי אחה"צ - אוגוסט אביבים27/08/2014
20744 4 רביעי בוקר - אוגוסט אביבים27/08/2014
20722 4 שלישי אחה"צ - אוגוסט אביבים26/08/2014
20714 4 תחרות שלישי בוקר אוגוסט אביבים26/08/2014
20878 1 ברומטר 25/08 אביבים25/08/2014
20695 4 שני בוקר - אוגוסט אביבים25/08/2014
20619 4 שני אחה"צ - אוגוסט אביבים25/08/2014
20684 4 ראשון ערב - אוגוסט אביבים24/08/2014
20650 4 ראשון אחה"צ - אוגוסט אביבים24/08/2014
20638 4 ראשון בוקר - אוגוסט אביבים24/08/2014
20618 4 שבת אחה"צ - אוגוסט אביבים23/08/2014
20616 4 ימי שישי אוגוסט - פרס כספי !! אביבים22/08/2014
20779 3 תחרות חמישי אחה"צ אוגוסט אביבים21/08/2014
20766 3 חמישי בוקר - אוגוסט אביבים21/08/2014
20758 3 רביעי אחה"צ - אוגוסט אביבים20/08/2014
20744 3 רביעי בוקר - אוגוסט אביבים20/08/2014
20816 2 ארצית ע"ש מנחם חפץ במועדון אביבים אביבים19/08/2014
20722 3 שלישי אחה"צ - אוגוסט אביבים19/08/2014
20714 3 תחרות שלישי בוקר אוגוסט אביבים19/08/2014
20843 1 ברומטר 18/08 אביבים18/08/2014
20695 3 שני בוקר - אוגוסט אביבים18/08/2014
20619 3 שני אחה"צ - אוגוסט אביבים18/08/2014
20684 3 ראשון ערב - אוגוסט אביבים17/08/2014
20650 3 ראשון אחה"צ - אוגוסט אביבים17/08/2014
20638 3 ראשון בוקר - אוגוסט אביבים17/08/2014
20618 3 שבת אחה"צ - אוגוסט אביבים16/08/2014
20616 3 ימי שישי אוגוסט - פרס כספי !! אביבים15/08/2014
20779 2 תחרות חמישי אחה"צ אוגוסט אביבים14/08/2014
20766 2 חמישי בוקר - אוגוסט אביבים14/08/2014
20758 2 רביעי אחה"צ - אוגוסט אביבים13/08/2014
20744 2 רביעי בוקר - אוגוסט אביבים13/08/2014
20816 1 ארצית ע"ש מנחם חפץ במועדון אביבים אביבים12/08/2014
20722 2 שלישי אחה"צ - אוגוסט אביבים12/08/2014
20714 2 תחרות שלישי בוקר אוגוסט אביבים12/08/2014
20695 2 שני בוקר - אוגוסט אביבים11/08/2014
20619 2 שני אחה"צ - אוגוסט אביבים11/08/2014
20684 2 ראשון ערב - אוגוסט אביבים10/08/2014
20650 2 ראשון אחה"צ - אוגוסט אביבים10/08/2014
20638 2 ראשון בוקר - אוגוסט אביבים10/08/2014
20618 2 שבת אחה"צ - אוגוסט אביבים09/08/2014
20616 2 ימי שישי אוגוסט - פרס כספי !! אביבים08/08/2014
20779 1 תחרות חמישי אחה"צ אוגוסט אביבים07/08/2014
20766 1 חמישי בוקר - אוגוסט אביבים07/08/2014
20758 1 רביעי אחה"צ - אוגוסט אביבים06/08/2014
20744 1 רביעי בוקר - אוגוסט אביבים06/08/2014
20722 1 שלישי אחה"צ - אוגוסט אביבים05/08/2014
20714 1 תחרות שלישי בוקר אוגוסט אביבים05/08/2014
20695 1 שני בוקר - אוגוסט אביבים04/08/2014
20619 1 שני אחה"צ - אוגוסט אביבים04/08/2014
20684 1 ראשון ערב - אוגוסט אביבים03/08/2014
20650 1 ראשון אחה"צ - אוגוסט אביבים03/08/2014
20638 1 ראשון בוקר - אוגוסט אביבים03/08/2014
20618 1 שבת אחה"צ - אוגוסט אביבים02/08/2014
20616 1 ימי שישי אוגוסט - פרס כספי !! אביבים01/08/2014