תוצאות תחרויות מפורטות מ BridgeIL
הוראות לקבלת התוצאות ב SMS
מס. משחקסיבובשם המשחקמועדוןתאריך
20938 1 תחרות שלישי בוקר ספטמבר אביבים02/09/2014
20931 1 ברומטר 01/09 אביבים01/09/2014
20917 1 שני אחה"צ - ספטמבר אביבים01/09/2014
20907 1 תחרות שני בוקר אוגוסט אביבים01/09/2014
20684 5 ראשון ערב - אוגוסט אביבים31/08/2014
20650 5 ראשון אחה"צ - אוגוסט אביבים31/08/2014
20638 5 ראשון בוקר - אוגוסט אביבים31/08/2014
20618 5 שבת אחה"צ - אוגוסט אביבים30/08/2014
20616 5 ימי שישי אוגוסט - פרס כספי !! אביבים29/08/2014
20779 4 תחרות חמישי אחה"צ אוגוסט אביבים28/08/2014
20766 4 חמישי בוקר - אוגוסט אביבים28/08/2014
20758 4 רביעי אחה"צ - אוגוסט אביבים27/08/2014
20744 4 רביעי בוקר - אוגוסט אביבים27/08/2014
20722 4 שלישי אחה"צ - אוגוסט אביבים26/08/2014
20714 4 תחרות שלישי בוקר אוגוסט אביבים26/08/2014
20878 1 ברומטר 25/08 אביבים25/08/2014
20695 4 שני בוקר - אוגוסט אביבים25/08/2014
20619 4 שני אחה"צ - אוגוסט אביבים25/08/2014
20684 4 ראשון ערב - אוגוסט אביבים24/08/2014
20650 4 ראשון אחה"צ - אוגוסט אביבים24/08/2014
20638 4 ראשון בוקר - אוגוסט אביבים24/08/2014
20618 4 שבת אחה"צ - אוגוסט אביבים23/08/2014
20616 4 ימי שישי אוגוסט - פרס כספי !! אביבים22/08/2014
20779 3 תחרות חמישי אחה"צ אוגוסט אביבים21/08/2014
20766 3 חמישי בוקר - אוגוסט אביבים21/08/2014
20758 3 רביעי אחה"צ - אוגוסט אביבים20/08/2014
20744 3 רביעי בוקר - אוגוסט אביבים20/08/2014
20816 2 ארצית ע"ש מנחם חפץ במועדון אביבים אביבים19/08/2014
20722 3 שלישי אחה"צ - אוגוסט אביבים19/08/2014
20714 3 תחרות שלישי בוקר אוגוסט אביבים19/08/2014
20843 1 ברומטר 18/08 אביבים18/08/2014
20695 3 שני בוקר - אוגוסט אביבים18/08/2014
20619 3 שני אחה"צ - אוגוסט אביבים18/08/2014
20684 3 ראשון ערב - אוגוסט אביבים17/08/2014
20650 3 ראשון אחה"צ - אוגוסט אביבים17/08/2014
20638 3 ראשון בוקר - אוגוסט אביבים17/08/2014
20618 3 שבת אחה"צ - אוגוסט אביבים16/08/2014
20616 3 ימי שישי אוגוסט - פרס כספי !! אביבים15/08/2014
20779 2 תחרות חמישי אחה"צ אוגוסט אביבים14/08/2014
20766 2 חמישי בוקר - אוגוסט אביבים14/08/2014
20758 2 רביעי אחה"צ - אוגוסט אביבים13/08/2014
20744 2 רביעי בוקר - אוגוסט אביבים13/08/2014
20816 1 ארצית ע"ש מנחם חפץ במועדון אביבים אביבים12/08/2014
20722 2 שלישי אחה"צ - אוגוסט אביבים12/08/2014
20714 2 תחרות שלישי בוקר אוגוסט אביבים12/08/2014
20813 1 ברומטר 11/08 אביבים11/08/2014
20695 2 שני בוקר - אוגוסט אביבים11/08/2014
20619 2 שני אחה"צ - אוגוסט אביבים11/08/2014
20684 2 ראשון ערב - אוגוסט אביבים10/08/2014
20650 2 ראשון אחה"צ - אוגוסט אביבים10/08/2014
20638 2 ראשון בוקר - אוגוסט אביבים10/08/2014
20618 2 שבת אחה"צ - אוגוסט אביבים09/08/2014
20616 2 ימי שישי אוגוסט - פרס כספי !! אביבים08/08/2014
20779 1 תחרות חמישי אחה"צ אוגוסט אביבים07/08/2014
20766 1 חמישי בוקר - אוגוסט אביבים07/08/2014
20758 1 רביעי אחה"צ - אוגוסט אביבים06/08/2014
20744 1 רביעי בוקר - אוגוסט אביבים06/08/2014
20722 1 שלישי אחה"צ - אוגוסט אביבים05/08/2014
20714 1 תחרות שלישי בוקר אוגוסט אביבים05/08/2014
20708 1 ברומטר 04/08 אביבים04/08/2014
20695 1 שני בוקר - אוגוסט אביבים04/08/2014
20619 1 שני אחה"צ - אוגוסט אביבים04/08/2014
20684 1 ראשון ערב - אוגוסט אביבים03/08/2014
20668 1 סימולטנית אוגוסט - באביבים אביבים03/08/2014
20650 1 ראשון אחה"צ - אוגוסט אביבים03/08/2014
20638 1 ראשון בוקר - אוגוסט אביבים03/08/2014
20618 1 שבת אחה"צ - אוגוסט אביבים02/08/2014
20616 1 ימי שישי אוגוסט - פרס כספי !! אביבים01/08/2014
20438 5 תחרות חמישי אחה"צ יולי אביבים31/07/2014
20432 5 חמישי בוקר - יולי אביבים31/07/2014
20414 5 רביעי אחה"צ - יולי אביבים30/07/2014
20391 5 תחרות רביעי בוקר יולי אביבים30/07/2014
20369 5 שלישי אחה"צ - יולי אביבים29/07/2014
20352 5 תחרות שלישי בוקר יולי אביבים29/07/2014
20595 1 ברומטר 28/07 אביבים28/07/2014
20513 4 שני אחה"צ - יולי אביבים28/07/2014
20505 4 תחרות שני בוקר יולי אביבים28/07/2014
20492 4 תחרות ראשון אחה"צ יולי אביבים27/07/2014
20483 4 ראשון בוקר - יולי אביבים27/07/2014
20471 4 שבת אחה"צ - יולי אביבים26/07/2014
20459 4 שישי אחה"צ-יולי אביבים25/07/2014
20438 4 תחרות חמישי אחה"צ יולי אביבים24/07/2014
20432 4 חמישי בוקר - יולי אביבים24/07/2014
20414 4 רביעי אחה"צ - יולי אביבים23/07/2014
20391 4 תחרות רביעי בוקר יולי אביבים23/07/2014
20369 4 שלישי אחה"צ - יולי אביבים22/07/2014
20352 4 תחרות שלישי בוקר יולי אביבים22/07/2014
20572 1 ברומטר 21/07 אביבים21/07/2014
20513 3 שני אחה"צ - יולי אביבים21/07/2014
20505 3 תחרות שני בוקר יולי אביבים21/07/2014
20504 3 ראשון ערב-יולי אביבים20/07/2014
20492 3 תחרות ראשון אחה"צ יולי אביבים20/07/2014
20483 3 ראשון בוקר - יולי אביבים20/07/2014
20471 3 שבת אחה"צ - יולי אביבים19/07/2014
20459 3 שישי אחה"צ-יולי אביבים18/07/2014
20438 3 תחרות חמישי אחה"צ יולי אביבים17/07/2014
20432 3 חמישי בוקר - יולי אביבים17/07/2014
20414 3 רביעי אחה"צ - יולי אביבים16/07/2014
20391 3 תחרות רביעי בוקר יולי אביבים16/07/2014
20369 3 שלישי אחה"צ - יולי אביבים15/07/2014
20352 3 תחרות שלישי בוקר יולי אביבים15/07/2014
20556 1 ברומטר 14/07 אביבים14/07/2014
20513 2 שני אחה"צ - יולי אביבים14/07/2014
20505 2 תחרות שני בוקר יולי אביבים14/07/2014
20504 2 ראשון ערב-יולי אביבים13/07/2014
20492 2 תחרות ראשון אחה"צ יולי אביבים13/07/2014
20483 2 ראשון בוקר - יולי אביבים13/07/2014
20471 2 שבת אחה"צ - יולי אביבים12/07/2014
20459 2 שישי אחה"צ-יולי אביבים11/07/2014
20438 2 תחרות חמישי אחה"צ יולי אביבים10/07/2014
20432 2 חמישי בוקר - יולי אביבים10/07/2014
20414 2 רביעי אחה"צ - יולי אביבים09/07/2014
20391 2 תחרות רביעי בוקר יולי אביבים09/07/2014
20369 2 שלישי אחה"צ - יולי אביבים08/07/2014
20352 2 תחרות שלישי בוקר יולי אביבים08/07/2014
20513 1 שני אחה"צ - יולי אביבים07/07/2014
20505 1 תחרות שני בוקר יולי אביבים07/07/2014
20504 1 ראשון ערב-יולי אביבים06/07/2014
20492 1 תחרות ראשון אחה"צ יולי אביבים06/07/2014
20483 1 ראשון בוקר - יולי אביבים06/07/2014
20471 1 שבת אחה"צ - יולי אביבים05/07/2014
20459 1 שישי אחה"צ-יולי אביבים04/07/2014
20438 1 תחרות חמישי אחה"צ יולי אביבים03/07/2014
20432 1 חמישי בוקר - יולי אביבים03/07/2014
20414 1 רביעי אחה"צ - יולי אביבים02/07/2014
20391 1 תחרות רביעי בוקר יולי אביבים02/07/2014
20369 1 שלישי אחה"צ - יולי אביבים01/07/2014
20352 1 תחרות שלישי בוקר יולי אביבים01/07/2014