תוצאות תחרויות מפורטות מ BridgeIL
הוראות לקבלת התוצאות ב SMS
מס. משחקסיבובשם המשחקמועדוןתאריך
21949 3 תחרות חמישי אחה"צ דצמבר אביבים18/12/2014
21939 3 חמישי בוקר - דצמבר אביבים18/12/2014
21923 3 רביעי אחה"צ - דצמבר אביבים17/12/2014
21912 3 תחרות רביעי בוקר דצמבר אביבים17/12/2014
21893 3 תחרות שלישי אחה"צ דצמבר אביבים16/12/2014
21879 3 תחרות שלישי בוקר דצמבר אביבים16/12/2014
22042 1 ברומטר 15/12 אביבים15/12/2014
21855 3 שני אחה"צ - דצמבר אביבים15/12/2014
21851 3 תחרות שני בוקר דצמבר אביבים15/12/2014
22011 2 ראשון ערב -דצמבר אביבים14/12/2014
21999 2 ראשון אחה"צ - דצמבר אביבים14/12/2014
21991 2 ראשון בוקר - דצמבר אביבים14/12/2014
21980 2 שבת אחה"צ - דצמבר אביבים13/12/2014
21965 2 שישי אחה"צ דצמבר - פרס כספי ! ! ! אביבים12/12/2014
21949 2 תחרות חמישי אחה"צ דצמבר אביבים11/12/2014
21939 2 חמישי בוקר - דצמבר אביבים11/12/2014
21923 2 רביעי אחה"צ - דצמבר אביבים10/12/2014
21912 2 תחרות רביעי בוקר דצמבר אביבים10/12/2014
21893 2 תחרות שלישי אחה"צ דצמבר אביבים09/12/2014
21879 2 תחרות שלישי בוקר דצמבר אביבים09/12/2014
22016 1 ברומטר 08/12 אביבים08/12/2014
21855 2 שני אחה"צ - דצמבר אביבים08/12/2014
21851 2 תחרות שני בוקר דצמבר אביבים08/12/2014
22011 1 ראשון ערב -דצמבר אביבים07/12/2014
21999 1 ראשון אחה"צ - דצמבר אביבים07/12/2014
21991 1 ראשון בוקר - דצמבר אביבים07/12/2014
21980 1 שבת אחה"צ - דצמבר אביבים06/12/2014
21965 1 שישי אחה"צ דצמבר - פרס כספי ! ! ! אביבים05/12/2014
21949 1 תחרות חמישי אחה"צ דצמבר אביבים04/12/2014
21939 1 חמישי בוקר - דצמבר אביבים04/12/2014
21923 1 רביעי אחה"צ - דצמבר אביבים03/12/2014
21912 1 תחרות רביעי בוקר דצמבר אביבים03/12/2014
21893 1 תחרות שלישי אחה"צ דצמבר אביבים02/12/2014
21879 1 תחרות שלישי בוקר דצמבר אביבים02/12/2014
21873 1 ברומטר 01/12 אביבים01/12/2014
21855 1 שני אחה"צ - דצמבר אביבים01/12/2014
21851 1 תחרות שני בוקר דצמבר אביבים01/12/2014
21540 5 ראשון ערב - נובמבר אביבים30/11/2014
21539 5 תחרות ראשון אחה"צ נובמבר אביבים30/11/2014
21517 5 ראשון בוקר - נובמבר אביבים30/11/2014
21508 5 שבת אחה"צ - נובמבר אביבים29/11/2014
21698 4 שישי אחה"צ-נובמבר - - - פרסים כספיים!!! אביבים28/11/2014
21672 4 תחרות חמישי אחה"צ נובמבר אביבים27/11/2014
21658 4 חמישי בוקר - נובמבר אביבים27/11/2014
21645 4 רביעי אחה"צ - נובמבר אביבים26/11/2014
21632 4 תחרות רביעי בוקר נובמבר אביבים26/11/2014
21612 4 שלישי אחה"צ - נובמבר אביבים25/11/2014
21590 4 תחרות שלישי בוקר נובמבר אביבים25/11/2014
21806 1 ברומטר 24/11 אביבים24/11/2014
21566 4 שני אחה"צ - נובמבר אביבים24/11/2014
21561 4 תחרות שני בוקר נובמבר אביבים24/11/2014
21540 4 ראשון ערב - נובמבר אביבים23/11/2014
21539 4 תחרות ראשון אחה"צ נובמבר אביבים23/11/2014
21517 4 ראשון בוקר - נובמבר אביבים23/11/2014
21508 4 שבת אחה"צ - נובמבר אביבים22/11/2014
21698 3 שישי אחה"צ-נובמבר - - - פרסים כספיים!!! אביבים21/11/2014
21672 3 תחרות חמישי אחה"צ נובמבר אביבים20/11/2014
21658 3 חמישי בוקר - נובמבר אביבים20/11/2014
21645 3 רביעי אחה"צ - נובמבר אביבים19/11/2014
21632 3 תחרות רביעי בוקר נובמבר אביבים19/11/2014
21612 3 שלישי אחה"צ - נובמבר אביבים18/11/2014
21590 3 תחרות שלישי בוקר נובמבר אביבים18/11/2014
21777 1 ברומטר 17/11 אביבים17/11/2014
21566 3 שני אחה"צ - נובמבר אביבים17/11/2014
21561 3 תחרות שני בוקר נובמבר אביבים17/11/2014
21754 1 סימולטנית נובמבר - באביבים אביבים16/11/2014
21540 3 ראשון ערב - נובמבר אביבים16/11/2014
21539 3 תחרות ראשון אחה"צ נובמבר אביבים16/11/2014
21517 3 ראשון בוקר - נובמבר אביבים16/11/2014
21508 3 שבת אחה"צ - נובמבר אביבים15/11/2014
21698 2 שישי אחה"צ-נובמבר - - - פרסים כספיים!!! אביבים14/11/2014
21672 2 תחרות חמישי אחה"צ נובמבר אביבים13/11/2014
21658 2 חמישי בוקר - נובמבר אביבים13/11/2014
21645 2 רביעי אחה"צ - נובמבר אביבים12/11/2014
21632 2 תחרות רביעי בוקר נובמבר אביבים12/11/2014
21618 2 ארצית נובמבר במועדון אביבים אביבים11/11/2014
21612 2 שלישי אחה"צ - נובמבר אביבים11/11/2014
21590 2 תחרות שלישי בוקר נובמבר אביבים11/11/2014
21709 1 ברומטר 10/11 אביבים10/11/2014
21566 2 שני אחה"צ - נובמבר אביבים10/11/2014
21561 2 תחרות שני בוקר נובמבר אביבים10/11/2014
21540 2 ראשון ערב - נובמבר אביבים09/11/2014
21539 2 תחרות ראשון אחה"צ נובמבר אביבים09/11/2014
21517 2 ראשון בוקר - נובמבר אביבים09/11/2014
21508 2 שבת אחה"צ - נובמבר אביבים08/11/2014
21698 1 שישי אחה"צ-נובמבר - - - פרסים כספיים!!! אביבים07/11/2014
21672 1 תחרות חמישי אחה"צ נובמבר אביבים06/11/2014
21658 1 חמישי בוקר - נובמבר אביבים06/11/2014
21645 1 רביעי אחה"צ - נובמבר אביבים05/11/2014
21632 1 תחרות רביעי בוקר נובמבר אביבים05/11/2014
21618 1 ארצית נובמבר במועדון אביבים אביבים04/11/2014
21612 1 שלישי אחה"צ - נובמבר אביבים04/11/2014
21590 1 תחרות שלישי בוקר נובמבר אביבים04/11/2014
21584 1 ברומטר 03/11 אביבים03/11/2014
21566 1 שני אחה"צ - נובמבר אביבים03/11/2014
21561 1 תחרות שני בוקר נובמבר אביבים03/11/2014
21540 1 ראשון ערב - נובמבר אביבים02/11/2014
21539 1 תחרות ראשון אחה"צ נובמבר אביבים02/11/2014
21517 1 ראשון בוקר - נובמבר אביבים02/11/2014
21508 1 שבת אחה"צ - נובמבר אביבים01/11/2014