תוצאות תחרויות מפורטות מ BridgeIL
הוראות לקבלת התוצאות ב SMS
מס. משחקסיבובשם המשחקמועדוןתאריך
26705 1 חמישי ערב - פרסים כספיים - חודש מאי אביבים05/05/2016
26697 1 תחרות חמישי אחה"צ מאי אביבים05/05/2016
26686 1 תחרות חמישי בוקר מאי אביבים05/05/2016
26677 1 רביעי אחה"צ - חודש מאי אביבים04/05/2016
26668 1 רביעי בוקר - מאי אביבים04/05/2016
26648 1 תחרות שלישי אחה"צ מאי אביבים03/05/2016
26639 1 תחרות שלישי בוקר מאי אביבים03/05/2016
26632 1 $$$ ברומטר 02/05 פרס כספי מוגדל $$$ אביבים02/05/2016
26615 1 שני אחה"צ - מאי אביבים02/05/2016
26608 1 תחרות שני בוקר מאי אביבים02/05/2016
26600 1 ראשון ערב - מאי אביבים01/05/2016
26595 1 תחרות ראשון אחה"צ מאי אביבים01/05/2016
26579 1 ראשון בוקר - מאי אביבים01/05/2016
26379 5 שבת אחה"צ - אפריל אביבים30/04/2016
26376 4 $$$ שישי אחה"צ פרס כספי $$$ אביבים29/04/2016
26494 4 חמישי אחה"צ - אפריל אביבים28/04/2016
26488 4 חמישי בוקר - אפריל אביבים28/04/2016
26470 4 רביעי אחה"צ - אפריל אביבים27/04/2016
26462 4 תחרות רביעי בוקר אפריל אביבים27/04/2016
26445 4 תחרות שלישי אחה"צ אפריל אביבים26/04/2016
26437 4 תחרות שלישי בוקר אפריל אביבים26/04/2016
26554 1 $$$ ברומטר 25/04 פרס כספי מוגדל $$$ אביבים25/04/2016
26418 4 שני אחה"צ - אפריל אביבים25/04/2016
26411 4 תחרות שני בוקר אפריל אביבים25/04/2016
26401 4 ראשון אחה''צ-אפריל אביבים24/04/2016
26391 4 ראשון בוקר - אפריל אביבים24/04/2016
26379 4 שבת אחה"צ - אפריל אביבים23/04/2016
26504 3 חמישי ערב - פרסים כספיים אביבים21/04/2016
26494 3 חמישי אחה"צ - אפריל אביבים21/04/2016
26488 3 חמישי בוקר - אפריל אביבים21/04/2016
26470 3 רביעי אחה"צ - אפריל אביבים20/04/2016
26462 3 תחרות רביעי בוקר אפריל אביבים20/04/2016
26445 3 תחרות שלישי אחה"צ אפריל אביבים19/04/2016
26437 3 תחרות שלישי בוקר אפריל אביבים19/04/2016
26538 1 $$$ ברומטר 18/04 פרס כספי מוגדל $$$ אביבים18/04/2016
26418 3 שני אחה"צ - אפריל אביבים18/04/2016
26411 3 תחרות שני בוקר אפריל אביבים18/04/2016
26403 3 ראשון ערב - אפריל אביבים17/04/2016
26401 3 ראשון אחה''צ-אפריל אביבים17/04/2016
26391 3 ראשון בוקר - אפריל אביבים17/04/2016
26379 3 שבת אחה"צ - אפריל אביבים16/04/2016
26376 3 $$$ שישי אחה"צ פרס כספי $$$ אביבים15/04/2016
26504 2 חמישי ערב - פרסים כספיים אביבים14/04/2016
26494 2 חמישי אחה"צ - אפריל אביבים14/04/2016
26488 2 חמישי בוקר - אפריל אביבים14/04/2016
26470 2 רביעי אחה"צ - אפריל אביבים13/04/2016
26462 2 תחרות רביעי בוקר אפריל אביבים13/04/2016
26445 2 תחרות שלישי אחה"צ אפריל אביבים12/04/2016
26437 2 תחרות שלישי בוקר אפריל אביבים12/04/2016
26418 2 שני אחה"צ - אפריל אביבים11/04/2016
26411 2 תחרות שני בוקר אפריל אביבים11/04/2016
26403 2 ראשון ערב - אפריל אביבים10/04/2016
26401 2 ראשון אחה''צ-אפריל אביבים10/04/2016
26391 2 ראשון בוקר - אפריל אביבים10/04/2016
26379 2 שבת אחה"צ - אפריל אביבים09/04/2016
26376 2 $$$ שישי אחה"צ פרס כספי $$$ אביבים08/04/2016
26504 1 חמישי ערב - פרסים כספיים אביבים07/04/2016
26494 1 חמישי אחה"צ - אפריל אביבים07/04/2016
26488 1 חמישי בוקר - אפריל אביבים07/04/2016
26470 1 רביעי אחה"צ - אפריל אביבים06/04/2016
26462 1 תחרות רביעי בוקר אפריל אביבים06/04/2016
26445 1 תחרות שלישי אחה"צ אפריל אביבים05/04/2016
26437 1 תחרות שלישי בוקר אפריל אביבים05/04/2016
26418 1 שני אחה"צ - אפריל אביבים04/04/2016
26411 1 תחרות שני בוקר אפריל אביבים04/04/2016
26403 1 ראשון ערב - אפריל אביבים03/04/2016
26401 1 ראשון אחה''צ-אפריל אביבים03/04/2016
26391 1 ראשון בוקר - אפריל אביבים03/04/2016
26379 1 שבת אחה"צ - אפריל אביבים02/04/2016
26376 1 $$$ שישי אחה"צ פרס כספי $$$ אביבים01/04/2016