תוצאות תחרויות מפורטות מ BridgeIL
הוראות לקבלת התוצאות ב SMS
מס. משחקסיבובשם המשחקמועדוןתאריך
21645 4 רביעי אחה"צ - נובמבר אביבים26/11/2014
21632 4 תחרות רביעי בוקר נובמבר אביבים26/11/2014
21612 4 שלישי אחה"צ - נובמבר אביבים25/11/2014
21590 4 תחרות שלישי בוקר נובמבר אביבים25/11/2014
21806 1 ברומטר 24/11 אביבים24/11/2014
21566 4 שני אחה"צ - נובמבר אביבים24/11/2014
21561 4 תחרות שני בוקר נובמבר אביבים24/11/2014
21540 4 ראשון ערב - נובמבר אביבים23/11/2014
21539 4 תחרות ראשון אחה"צ נובמבר אביבים23/11/2014
21517 4 ראשון בוקר - נובמבר אביבים23/11/2014
21508 4 שבת אחה"צ - נובמבר אביבים22/11/2014
21698 3 שישי אחה"צ-נובמבר אביבים21/11/2014
21672 3 תחרות חמישי אחה"צ נובמבר אביבים20/11/2014
21658 3 חמישי בוקר - נובמבר אביבים20/11/2014
21645 3 רביעי אחה"צ - נובמבר אביבים19/11/2014
21632 3 תחרות רביעי בוקר נובמבר אביבים19/11/2014
21612 3 שלישי אחה"צ - נובמבר אביבים18/11/2014
21590 3 תחרות שלישי בוקר נובמבר אביבים18/11/2014
21777 1 ברומטר 17/11 אביבים17/11/2014
21566 3 שני אחה"צ - נובמבר אביבים17/11/2014
21561 3 תחרות שני בוקר נובמבר אביבים17/11/2014
21754 1 סימולטנית נובמבר - באביבים אביבים16/11/2014
21540 3 ראשון ערב - נובמבר אביבים16/11/2014
21539 3 תחרות ראשון אחה"צ נובמבר אביבים16/11/2014
21517 3 ראשון בוקר - נובמבר אביבים16/11/2014
21508 3 שבת אחה"צ - נובמבר אביבים15/11/2014
21698 2 שישי אחה"צ-נובמבר אביבים14/11/2014
21672 2 תחרות חמישי אחה"צ נובמבר אביבים13/11/2014
21658 2 חמישי בוקר - נובמבר אביבים13/11/2014
21645 2 רביעי אחה"צ - נובמבר אביבים12/11/2014
21632 2 תחרות רביעי בוקר נובמבר אביבים12/11/2014
21618 2 ארצית נובמבר במועדון אביבים אביבים11/11/2014
21612 2 שלישי אחה"צ - נובמבר אביבים11/11/2014
21590 2 תחרות שלישי בוקר נובמבר אביבים11/11/2014
21709 1 ברומטר 10/11 אביבים10/11/2014
21566 2 שני אחה"צ - נובמבר אביבים10/11/2014
21561 2 תחרות שני בוקר נובמבר אביבים10/11/2014
21540 2 ראשון ערב - נובמבר אביבים09/11/2014
21539 2 תחרות ראשון אחה"צ נובמבר אביבים09/11/2014
21517 2 ראשון בוקר - נובמבר אביבים09/11/2014
21508 2 שבת אחה"צ - נובמבר אביבים08/11/2014
21698 1 שישי אחה"צ-נובמבר אביבים07/11/2014
21672 1 תחרות חמישי אחה"צ נובמבר אביבים06/11/2014
21658 1 חמישי בוקר - נובמבר אביבים06/11/2014
21645 1 רביעי אחה"צ - נובמבר אביבים05/11/2014
21632 1 תחרות רביעי בוקר נובמבר אביבים05/11/2014
21618 1 ארצית נובמבר במועדון אביבים אביבים04/11/2014
21612 1 שלישי אחה"צ - נובמבר אביבים04/11/2014
21590 1 תחרות שלישי בוקר נובמבר אביבים04/11/2014
21584 1 ברומטר 03/11 אביבים03/11/2014
21566 1 שני אחה"צ - נובמבר אביבים03/11/2014
21561 1 תחרות שני בוקר נובמבר אביבים03/11/2014
21540 1 ראשון ערב - נובמבר אביבים02/11/2014
21539 1 תחרות ראשון אחה"צ נובמבר אביבים02/11/2014
21517 1 ראשון בוקר - נובמבר אביבים02/11/2014
21508 1 שבת אחה"צ - נובמבר אביבים01/11/2014
21366 4 שישי אחה"צ אוקטובר - פרס כספי! אביבים31/10/2014
21259 5 חמישי אחה"צ - אוקטובר אביבים30/10/2014
21242 3 חמישי בוקר - אוקטובר אביבים30/10/2014
21228 3 רביעי אחה"צ - אוקטובר אביבים29/10/2014
21215 5 רביעי בוקר - אוקטובר אביבים29/10/2014
21337 4 תחרות שלישי אחה"צ אוקטובר אביבים28/10/2014
21327 4 תחרות שלישי בוקר אוקטובר אביבים28/10/2014
21461 1 ברומטר 27/10 אביבים27/10/2014
21304 4 שני אחה"צ - אוקטובר אביבים27/10/2014
21300 4 שני בוקר - אוקטובר אביבים27/10/2014
21287 4 ראשון ערב - אוקטובר אביבים26/10/2014
21286 4 ימי א' אחה"צ - אוקטובר אביבים26/10/2014
21276 4 ראשון בוקר - אוקטובר אביבים26/10/2014
21371 3 שבת אחה"צ אוקטובר אביבים25/10/2014
21430 1 סימולטנית באביבים אביבים24/10/2014
21366 3 שישי אחה"צ אוקטובר - פרס כספי! אביבים24/10/2014
21259 4 חמישי אחה"צ - אוקטובר אביבים23/10/2014
21242 2 חמישי בוקר - אוקטובר אביבים23/10/2014
21228 2 רביעי אחה"צ - אוקטובר אביבים22/10/2014
21215 4 רביעי בוקר - אוקטובר אביבים22/10/2014
21337 3 תחרות שלישי אחה"צ אוקטובר אביבים21/10/2014
21327 3 תחרות שלישי בוקר אוקטובר אביבים21/10/2014
21403 1 ברומטר 20/10 אביבים20/10/2014
21304 3 שני אחה"צ - אוקטובר אביבים20/10/2014
21300 3 שני בוקר - אוקטובר אביבים20/10/2014
21287 3 ראשון ערב - אוקטובר אביבים19/10/2014
21286 3 ימי א' אחה"צ - אוקטובר אביבים19/10/2014
21276 3 ראשון בוקר - אוקטובר אביבים19/10/2014
21371 2 שבת אחה"צ אוקטובר אביבים18/10/2014
21366 2 שישי אחה"צ אוקטובר - פרס כספי! אביבים17/10/2014
21259 3 חמישי אחה"צ - אוקטובר אביבים16/10/2014
21215 3 רביעי בוקר - אוקטובר אביבים15/10/2014
21337 2 תחרות שלישי אחה"צ אוקטובר אביבים14/10/2014
21327 2 תחרות שלישי בוקר אוקטובר אביבים14/10/2014
21304 2 שני אחה"צ - אוקטובר אביבים13/10/2014
21300 2 שני בוקר - אוקטובר אביבים13/10/2014
21287 2 ראשון ערב - אוקטובר אביבים12/10/2014
21286 2 ימי א' אחה"צ - אוקטובר אביבים12/10/2014
21276 2 ראשון בוקר - אוקטובר אביבים12/10/2014
21371 1 שבת אחה"צ אוקטובר אביבים11/10/2014
21366 1 שישי אחה"צ אוקטובר - פרס כספי! אביבים10/10/2014
21259 2 חמישי אחה"צ - אוקטובר אביבים09/10/2014
21215 2 רביעי בוקר - אוקטובר אביבים08/10/2014
21337 1 תחרות שלישי אחה"צ אוקטובר אביבים07/10/2014
21327 1 תחרות שלישי בוקר אוקטובר אביבים07/10/2014
21304 1 שני אחה"צ - אוקטובר אביבים06/10/2014
21300 1 שני בוקר - אוקטובר אביבים06/10/2014
21287 1 ראשון ערב - אוקטובר אביבים05/10/2014
21286 1 ימי א' אחה"צ - אוקטובר אביבים05/10/2014
21276 1 ראשון בוקר - אוקטובר אביבים05/10/2014
21259 1 חמישי אחה"צ - אוקטובר אביבים02/10/2014
21242 1 חמישי בוקר - אוקטובר אביבים02/10/2014
21228 1 רביעי אחה"צ - אוקטובר אביבים01/10/2014
21215 1 רביעי בוקר - אוקטובר אביבים01/10/2014