תוצאות תחרויות מפורטות מ BridgeIL
הוראות לקבלת התוצאות ב SMS
מס. משחקסיבובשם המשחקמועדוןתאריך
22425 1 ראשון בוקר - פברואר אביבים01/02/2015
22150 5 שבת אחה"צ - ינואר אביבים31/01/2015
22146 5 שישי אחה"צ -ינואר - פרס כספי!! אביבים30/01/2015
22122 5 תחרות חמישי אחה"צ ינואר אביבים29/01/2015
22107 5 חמישי בוקר - ינואר אביבים29/01/2015
22275 4 רביעי אחה"צ - ינואר אביבים28/01/2015
22270 4 תחרות רביעי בוקר ינואר אביבים28/01/2015
22255 4 שלישי אחה"צ ינואר אביבים27/01/2015
22241 4 תחרות שלישי בוקר ינואר אביבים27/01/2015
22391 1 ברומטר 26/01 אביבים26/01/2015
22211 4 שני אחה"צ - ינואר אביבים26/01/2015
22210 4 שני בוקר - ינואר אביבים26/01/2015
22384 1 חצי גמר אליפות ת"א לזוגות - בית ב אביבים25/01/2015
22383 1 חצי גמר אליפות ת"א לזוגות - בית א אביבים25/01/2015
22199 4 ראשון ערב - ינואר אביבים25/01/2015
22178 4 ראשון אחה"צ - ינואר אביבים25/01/2015
22169 4 ראשון בוקר - ינואר אביבים25/01/2015
22150 4 שבת אחה"צ - ינואר אביבים24/01/2015
22146 4 שישי אחה"צ -ינואר - פרס כספי!! אביבים23/01/2015
22122 4 תחרות חמישי אחה"צ ינואר אביבים22/01/2015
22107 4 חמישי בוקר - ינואר אביבים22/01/2015
22275 3 רביעי אחה"צ - ינואר אביבים21/01/2015
22270 3 תחרות רביעי בוקר ינואר אביבים21/01/2015
22255 3 שלישי אחה"צ ינואר אביבים20/01/2015
22241 3 תחרות שלישי בוקר ינואר אביבים20/01/2015
22372 1 ברומטר 19/01 אביבים19/01/2015
22211 3 שני אחה"צ - ינואר אביבים19/01/2015
22210 3 שני בוקר - ינואר אביבים19/01/2015
22199 3 ראשון ערב - ינואר אביבים18/01/2015
22195 2 אליפות ת"א לזוגות באביבים אביבים18/01/2015
22178 3 ראשון אחה"צ - ינואר אביבים18/01/2015
22169 3 ראשון בוקר - ינואר אביבים18/01/2015
22150 3 שבת אחה"צ - ינואר אביבים17/01/2015
22146 3 שישי אחה"צ -ינואר - פרס כספי!! אביבים16/01/2015
22122 3 תחרות חמישי אחה"צ ינואר אביבים15/01/2015
22107 3 חמישי בוקר - ינואר אביבים15/01/2015
22275 2 רביעי אחה"צ - ינואר אביבים14/01/2015
22270 2 תחרות רביעי בוקר ינואר אביבים14/01/2015
22255 2 שלישי אחה"צ ינואר אביבים13/01/2015
22241 2 תחרות שלישי בוקר ינואר אביבים13/01/2015
22344 1 ברומטר 12/01 אביבים12/01/2015
22211 2 שני אחה"צ - ינואר אביבים12/01/2015
22210 2 שני בוקר - ינואר אביבים12/01/2015
22321 1 סימולטנית ינואר - באביבים אביבים11/01/2015
22199 2 ראשון ערב - ינואר אביבים11/01/2015
22178 2 ראשון אחה"צ - ינואר אביבים11/01/2015
22169 2 ראשון בוקר - ינואר אביבים11/01/2015
22150 2 שבת אחה"צ - ינואר אביבים10/01/2015
22146 2 שישי אחה"צ -ינואר - פרס כספי!! אביבים09/01/2015
22122 2 תחרות חמישי אחה"צ ינואר אביבים08/01/2015
22107 2 חמישי בוקר - ינואר אביבים08/01/2015
22275 1 רביעי אחה"צ - ינואר אביבים07/01/2015
22270 1 תחרות רביעי בוקר ינואר אביבים07/01/2015
22255 1 שלישי אחה"צ ינואר אביבים06/01/2015
22241 1 תחרות שלישי בוקר ינואר אביבים06/01/2015
22230 1 ברומטר 05/01 אביבים05/01/2015
22211 1 שני אחה"צ - ינואר אביבים05/01/2015
22210 1 שני בוקר - ינואר אביבים05/01/2015
22199 1 ראשון ערב - ינואר אביבים04/01/2015
22195 1 אליפות ת"א לזוגות באביבים אביבים04/01/2015
22178 1 ראשון אחה"צ - ינואר אביבים04/01/2015
22169 1 ראשון בוקר - ינואר אביבים04/01/2015
22150 1 שבת אחה"צ - ינואר אביבים03/01/2015
22146 1 שישי אחה"צ -ינואר - פרס כספי!! אביבים02/01/2015
22122 1 תחרות חמישי אחה"צ ינואר אביבים01/01/2015
22107 1 חמישי בוקר - ינואר אביבים01/01/2015
21923 5 רביעי אחה"צ - דצמבר אביבים31/12/2014
21912 5 תחרות רביעי בוקר דצמבר אביבים31/12/2014
21893 5 תחרות שלישי אחה"צ דצמבר אביבים30/12/2014
21879 5 תחרות שלישי בוקר דצמבר אביבים30/12/2014
22087 1 ברומטר 29/12 אביבים29/12/2014
21855 5 שני אחה"צ - דצמבר אביבים29/12/2014
21851 5 תחרות שני בוקר דצמבר אביבים29/12/2014
22011 4 ראשון ערב -דצמבר אביבים28/12/2014
21999 4 ראשון אחה"צ - דצמבר אביבים28/12/2014
21991 4 ראשון בוקר - דצמבר אביבים28/12/2014
21980 4 שבת אחה"צ - דצמבר אביבים27/12/2014
21965 4 שישי אחה"צ דצמבר - פרס כספי ! ! ! אביבים26/12/2014
21949 4 תחרות חמישי אחה"צ דצמבר אביבים25/12/2014
21939 4 חמישי בוקר - דצמבר אביבים25/12/2014
21923 4 רביעי אחה"צ - דצמבר אביבים24/12/2014
21912 4 תחרות רביעי בוקר דצמבר אביבים24/12/2014
21893 4 תחרות שלישי אחה"צ דצמבר אביבים23/12/2014
21879 4 תחרות שלישי בוקר דצמבר אביבים23/12/2014
22064 1 ברומטר 22/12 אביבים22/12/2014
21855 4 שני אחה"צ - דצמבר אביבים22/12/2014
21851 4 תחרות שני בוקר דצמבר אביבים22/12/2014
22011 3 ראשון ערב -דצמבר אביבים21/12/2014
21999 3 ראשון אחה"צ - דצמבר אביבים21/12/2014
21991 3 ראשון בוקר - דצמבר אביבים21/12/2014
21980 3 שבת אחה"צ - דצמבר אביבים20/12/2014
21965 3 שישי אחה"צ דצמבר - פרס כספי ! ! ! אביבים19/12/2014
21949 3 תחרות חמישי אחה"צ דצמבר אביבים18/12/2014
21939 3 חמישי בוקר - דצמבר אביבים18/12/2014
21923 3 רביעי אחה"צ - דצמבר אביבים17/12/2014
21912 3 תחרות רביעי בוקר דצמבר אביבים17/12/2014
21893 3 תחרות שלישי אחה"צ דצמבר אביבים16/12/2014
21879 3 תחרות שלישי בוקר דצמבר אביבים16/12/2014
21855 3 שני אחה"צ - דצמבר אביבים15/12/2014
21851 3 תחרות שני בוקר דצמבר אביבים15/12/2014
22011 2 ראשון ערב -דצמבר אביבים14/12/2014
21999 2 ראשון אחה"צ - דצמבר אביבים14/12/2014
21991 2 ראשון בוקר - דצמבר אביבים14/12/2014
21980 2 שבת אחה"צ - דצמבר אביבים13/12/2014
21965 2 שישי אחה"צ דצמבר - פרס כספי ! ! ! אביבים12/12/2014
21949 2 תחרות חמישי אחה"צ דצמבר אביבים11/12/2014
21939 2 חמישי בוקר - דצמבר אביבים11/12/2014
21923 2 רביעי אחה"צ - דצמבר אביבים10/12/2014
21912 2 תחרות רביעי בוקר דצמבר אביבים10/12/2014
21893 2 תחרות שלישי אחה"צ דצמבר אביבים09/12/2014
21879 2 תחרות שלישי בוקר דצמבר אביבים09/12/2014
21855 2 שני אחה"צ - דצמבר אביבים08/12/2014
21851 2 תחרות שני בוקר דצמבר אביבים08/12/2014
22011 1 ראשון ערב -דצמבר אביבים07/12/2014
21999 1 ראשון אחה"צ - דצמבר אביבים07/12/2014
21991 1 ראשון בוקר - דצמבר אביבים07/12/2014
21980 1 שבת אחה"צ - דצמבר אביבים06/12/2014
21965 1 שישי אחה"צ דצמבר - פרס כספי ! ! ! אביבים05/12/2014
21949 1 תחרות חמישי אחה"צ דצמבר אביבים04/12/2014
21939 1 חמישי בוקר - דצמבר אביבים04/12/2014
21923 1 רביעי אחה"צ - דצמבר אביבים03/12/2014
21912 1 תחרות רביעי בוקר דצמבר אביבים03/12/2014
21893 1 תחרות שלישי אחה"צ דצמבר אביבים02/12/2014
21879 1 תחרות שלישי בוקר דצמבר אביבים02/12/2014
21855 1 שני אחה"צ - דצמבר אביבים01/12/2014
21851 1 תחרות שני בוקר דצמבר אביבים01/12/2014